آبفای بیرجند آب را بر سقاخانه ها بست

فرخ نژاد – ماجرا به مرداد سال قبل برمی گردد که مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از احداث 10 سقاخانه در نقاط مختلف به ویژه مناطق محروم بیرجند خبر داد و این که تا پایان سال 97 قرار بود این سقاخانه ها با آب شیرین در مدار مصرف قرار گیرد. بعد از اعلام این خبر قرار شد سقاخانه ها در بوستان های شهر به ویژه نقاط محروم احداث شود. سپس عملیات اجرایی این بناها در نقاط منتخب آغاز شد اما به جز یک سقاخانه در خیابان نیلوفر، هشت سقاخانه دیگر با وجود تکمیل شدن، آب ندارد که از همان زمان اداره کل اوقاف پیگیر دریافت امتیازهای آب و برق آن است اما آن چه کام متولیان را تلخ کرده روند طولانی دریافت مجوز یا همان دریافت امتیاز آب این سقاخانه ها از آبفاست.  گره کار کجاست؟ معاون بهره برداری اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی این طور می گوید که بخشی از آب شرب بیرجند از چاه هایی تامین می شود که مربوط به موقوفه بنگاه خیریه آب لوله این شهر است و این چاه ها به صورت اجاره در اختیار آبفای شهری قرار دارد که این شرکت به موقوفه بنگاه آب لوله برای پرداخت نکردن به موقع اجاره، بدهکار است. بنا به گفته «درخشی» با وجود مکاتبه های بسیار با آبفا، این شرکت از اعطای امتیاز طفره می رود طوری که حتی برای رفع مشکل، جلسه هایی با حضور معاون امور عمرانی استاندار و مسئولان این شرکت برگزار شد که بعد از آن نیز مسئولان این آبفا پرداخت هزینه هایی را برای اعطای امتیاز اعلام کردند. در این باره پیشنهاد شد بخشی از هزینه در قالب بدهکاری آب و فاضلاب به اوقاف سرشکن شود اما مسئولان آن شرکت پیشنهاد را نمی پذیرند.  مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی می‌گوید:  این اداره کل حاضر است همه هزینه ها را بپردازد تا مجوزهای امتیاز آب صادر شود اما سنگ اندازی های آب و فاضلاب سبب شده است سقاخانه ها وارد مدار مصرف نشود. در این شرایط فقط یک باب سقاخانه در پارک نیلوفر با آب قنات وقفی علی آباد فعال است.  تصویب واگذاری انشعابات اما مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری  ایستگاه های تصفیه و برداشت آب عمومی مد نظر را به استناد آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب، در رده واگذاری انشعابات خاص می داند که کمیته ای در این شرکت تصمیم گیری می کند که با نظر مساعد واگذاری انشعاب با رعایت ملاحظه های زیست محیطی تصویب و تایید شده است. بنا به گفته وی، اداره کل اوقاف بدون هیچ گونه هماهنگی در سال گذشته برای احداث جایگاه تصفیه و برداشت آب بدون در نظر گرفتن ملاحظه های فنی و امکان سنجی فنی ارائه خدمات آب و فاضلاب اقدام کرده است. در شرایط فعلی، مهندس «هاشمی مقدم» این طور خبر می دهد که شرکت آب و فاضلاب استان از این تاریخ آمادگی کامل برای واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات پس از انعقاد قرارداد دارد که انتظار می رود اداره کل اوقاف، چنان چه ایراد یا سوالی به مفاد قرارداد دارد با مراجعه به این شرکت برای حل موضوع و تعیین تکلیف اقدام کند.