دنبال یک هم خانه خانم مجرد هستم!

گروه اجتماعی- باورتان می شود در این شرایط اقتصادی و اوضاع بلبشو در قیمت مسکن و اجاره ها هنوز هستند مردهایی که حاضرند هزینه اجاره شما را رایگان پرداخت کنند؟! کمی عجیب به نظر می رسد اما وقتی در سایت دیوار آگهی جذب «هم خانه خانم مجرد» آن هم بدون پرداخت اجاره به چشمت می خورد با خودت می گویی چقدر جالب هنوز هم مرد پیدا می شود. اما وقتی با شماره مد نظر تماس می گیری می بینی پشت خط یک آقاست! و برای این که شما را بپسندد باید به ملاقاتش بروی...
یکی از آن ها می گوید من در کار ساخت وساز هستم اگر شرایط شما برای هم خانگی مناسب باشد! می توانم برایتان کار بهتر از کار خودتان  هم پیدا کنم مثل مهمانداری هواپیما.
1- آن قدیم ها
حتما در همه جوامع آدم هایی با هر گونه منش و مرام یافت می شوند؛ اما ما در جامعه مان آن قدیم ترها بسیار داشتیم افرادی که اگرچه لات بودند ولی اولا درباره خانم ها غیرت داشتند و ثانیا اگر می دانستند کسی دستش تنگ است او را نمی دوشیدند. چه بسا از اغنیا می دزدیدند و به فقرا می دادند؛ در واقع آن ها لوطی مرام بودند.
2- کدام نظارت بر فضای مجازی؟
این که چنین آگهی درفضای رسمی و سایت دارای مجوز انتشار آگهی منتشر می شود و خیلی راحت می توان با آگهی دهنده تماس گرفت، نشان از یک ضعف بزرگ در امر نظارت بر فضای مجازی است.   البته موضوع «نظارت» ازجمله مسائلی است که در کشور ما همواره مورد چالش بوده است چنان چه بارها دیده ایم بسیاری از تخلفات عیان را که در فقدان نظارت صورت می گیرد. رحمانی فضلی وزیرکشورچندی قبل چنین گفته است: «در حال حاضر موارد سوء‌استفاده‌های اعتقادی، اخلاقی، جنسی، فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی وجود دارد و با نوعی ولنگاری در این فضا مواجهیم و هیچ نظارتی روی آن نمی‌شود.» حال طبیعی است در چنین فضایی آگهی جذب هم خانه خانم مجرد برای آقایان هم منتشر شود که البته چنین موضوعی پیشتر نیز سابقه داشت. ماجرای تخلف و بسترسازی تخلف در فضای مجازی حالا موضوعی نیست که بخواهیم آن را ثابت کنیم که برایش تدبیری بیندیشیم، وجود این آسیب امروز بر همگان عیان است و مشخص نیست تا چه زمان باید از این ناحیه آسیب پذیر باشیم. حادثه قتل طلبه همدانی در ماه های اخیر توسط  یک لات فعال در فضای مجازی نیز  در آن مقطع موضوع ضرورت نظارت بر فضای مجازی را بر سر زبان ها انداخت که رهبر انقلاب نیز نقش پلیس را در این موضوع مهم خواندند.