شمارش معکوس اورانیومی

هادی محمدی -«تولید اورانیوم چهار برابر شده و شمارش معکوس برای گذشت از مرز ۳۰۰ کیلوگرم آغاز شده است... برای اروپایی‌ها هنوز فرصت هست اما اگر بیشتر فرصت می‌خواهند معنی آن این است که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به تعهداتشان عمل کنند.» این جمله صریح سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشستی خبری در محل تاسیسات آب سنگین اراک (خنداب)  برای اعلام روند  کاهش تعهدات برجامی ایران خطاب به اروپا  وقتی جدی تر می شود که  کمالوندی  تاکید می کند :«پس از  دو اقدام انجام شده(عبور از میزان 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی شده و 130 تنی آب سنگین )
 بر اساس گام اول بیانیه شورای عالی امنیت ملی، انجام اقدامات گام دوم (عبور از میزان غنی سازی 3.7 درصد) بیش از یک یا دو روز زمان نخواهد برد.»از ضرب الاجل 60 روزه ای که ایران در 18 اردیبهشت برای اروپا تعیین کرد 21 روز دیگر مانده و این زمان در 18 تیر به پایان خواهد رسید و به گفته کمالوندی، اروپا اگر اقدام عملی انجام ندهد باید منتظر گام دوم ایران و افزایش سطح غنی سازی باشد، غنی سازی که ممکن است حتی سقف 20 درصد را هم رد کند. 
به گزارش خبرنگار اعزامی خراسان، بهروز کمالوندی تصریح کرد که با شتاب گرفتن روند تولید اورانیوم غنی‌شده 3.67 درصد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور درنهایت تا ششم تیر از سقف 300 کیلوگرم عبور خواهد کرد.  وی همچنین درباره آب سنگین تولیدی در تاسیسات آب سنگین اراک هم گفت: ممکن است در سال های آینده میزان استفاده از آب سنگین در داخل افزایش یابد.  سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد که منتظر تصمیم مقامات کشور برای گام دوم هستیم. البته فرصت برای اروپایی‌ها وجود دارد. ایران دیگر برای دیدن عمل آن ها صبر نخواهد کرد و ذخایر ایران با شتاب بیشتری روند افزایشی خواهد داشت، اگر برای آن ها [اروپایی‌ها] حفظ برجام مهم است، باید تلاش کنند.کمالوندی با بیان این که این اقدامات ایران در راستای پاراگراف ۳۶ و ۲۶ برجام است، خاطرنشان کرد: به مجردی که اروپایی ها تعهداتشان را اجرا کنند اجرای تعهدات ایران به قبل بازخواهد گشت. معاون سازمان انرژی اتمی  تصریح کرد: سناریوهای مختلف در اختیار مسئولان نظام قرار دارد و «اورهال» خوبی روی کارخانه آب سنگین انجام شده و آمادگی افزایش ظرفیت بیش از این است.اگر تا دو ماه و نیم آینده بازار نداشته باشیم ذخایر آب سنگین می‌تواند از ۱۳۰ تن هم بگذرد. وی افزود : هم طراحی قبلی راکتور اراک مدنظر است و هم بازطراحی آن. اگر بدعهدی صورت بگیرد ایران لوله‌های کالندریا را دارد و راکتور قبلی قابل احیاست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین در خصوص افزایش میزان غنی‌سازی نیز اظهار کرد که سقف غنی‌سازی فراتر از 3.67 درصد می‌تواند 3.68 درصد باشد تا هر میزان دیگری، این بسته به تصمیم مسئولان کشور دارد.