مدیرمالی وزارت نفت حین خروج از کشور دستگیر شد

مدیر مالی وزارت نفت که ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده بود و قصد داشت از کشور فرار کند، صبح دیروز حین خروج از کشور دستگیر شد.به گزارش تسنیم، وی این رقم را  به حساب یک صراف واریز کرده بود و به ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند.براساس این گزارش، مدیرمالی وزارت نفت و فرد صراف صرف نظر از این که خروج این ارز غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود قصد انتقال مبلغ مذکور را به خارج از کشور داشتند.همزمان با دستگیری این مقام مسئول در وزارت نفت، صراف متخلف نیز دستگیر و هر دو روانه زندان شدند و حسابی که دلارها به آن واریز شده نیز مسدود شد.