هنوز بهار شوق دیدار تو را دارد

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
انتشارخبرشهادت دکتر مصطفی چمران در واپسین روز خرداد 1360با بهت وناباوری عمومی روبه روشد، چرا که درآن شرایط کشور به وجود امثال اوسخت نیازمند بود.ساعاتی که خبرشهادت چمران دهان به دهان می‌شد، میلیشیای مجاهدین خلق به دستور رهبران این سازمان در خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ دیگر با انواع سلاح سرد و گرم به جان مردم افتاده ونفس کش می‌طلبیدند. روزقبل از آن ابوالحسن بنی صدر که بتدریج سنگر گروه رجوی شده بود با رأی قاطع مجلس شورای ملی از پست ریاست جمهوری عزل ودر پی آن رهبری سازمان در یک اقدام هیجانی دستور قیام مسلحانه صادر وبه قتل وجنایت وشورش روی آورده بود. این درحالی بود که نیروهای متجاوز ارتش بعث عراق با وجود اشغال چندین شهر از جمله خرمشهر، مترصد فرصت بودند تا دروازه شهرهای مهمی همچون «اهواز» و«آبادان» را نیز بگشایند.در این مقطع از آنجایی که احتمال تحرک جدیدی از سوی ارتش متجاوزبعث عراق پیش‌بینی می‌شد، آیت‌الله اشراقی با حکمی از سوی امام خمینی(ره) رهسپار منطقه شد تا پیگیرعملیاتی با هدف بازدارندگی دشمن از پیشروی‌های بیشترشود. به گزارش منابع اطلاعاتی، اتفاقاً عراقی‌ها مشغول جمع‌آوری نیرو و ادوات برای تصرف اهواز، سوسنگرد و دزفول بودند وبدین منظوردرغرب سوسنگرد خط آفندی جدیدی را شکل می‌دادند. استقرارسایت ضد هوایی در شمال غربی اهوازکه دو جنگنده خودی را در همان ساعات اولیه هدف قرار داد نیز مؤید تدارک عراق برای حمله‌ای قریب الوقوع بود. قرارگاه عملیاتی جنوب پس از بررسی آخرین وضعیت صحنه جنگ، طرح رها‌سازی بستان را با حضور سران ارتش وسپاه، نماینده امام(ره) و دکتر چمران وزیر دفاع پیش‌بینی کرد. روستای «دهلاویه» در 15 کیلومتری غرب سوسنگرد که آن ایام در تصرف نیروهای متجاوزعراقی بود، پیشانی خط پدافندی دشمن درامتداد مسیر نهر عبید - پل سابله به سمت جنوب تا رودخانه نیسان بود و محور اصلی تدارکاتی و مواصلاتی سپاه دوم وسوم ارتش عراق در شرق بستان به شمار می‌رفت. شهید چمران پیش از این با تعدادی از رزمندگان گروه جنگ‌های نامنظم، تپه های‌الله اکبر را که مشرف به این خط بود، آزاد کرده بود. دامنه جنوبی این تپه‌ها تا ساحل شمالی کرخه باقی مانده بود که روستای دهلاویه را نیز شامل می‌شد. شهید چمران قصد داشت با عملیات ایذایی نیروهای دشمن را ازاین منطقه دور و دهلاویه را هم آزاد کند تا زمینه برای حمله اصلی فراهم شود. اما با واکنش دشمن، دامنه عملیات از تک ایذایی فراتررفت ودکترچمران نیز درحین بازدید وتوجیه فرمانده جدید محور مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفته و به شهادت رسید.
شهید چمران در یک فرآیند تربیتی با تکیه بر اخلاق وآموزه‌هایی دینی، مسیر رشد و بالندگی را طی کرده وبه دلیل استعداد ذاتی و تربیت نفس، جایگاه والایی را در تراز مسلمانی کسب کرده و به ملکه تقوی دست یافته بود، تا آنجا که برهمه احوال شخصی خود مسلط و با قلبی سلیم به سوی پروردگارش رهسپار و رستگار شد.