روزهای خوب دستگاه قضا

مهدی اسفندیار ‪-‬ اگر به ریشه‌ها‌‌ی نارضایتی اجتماعی امروز مردم نگاه کنیم، تماما به یک حلقه مشترک وصل هستند«فقدان عدالت اجتماعی» فرصت‌ها‌‌ی نابرابر؛ رانت؛ فساد اقتصادی و تبعیض و ناکارآمدی و سوء مدیریت، تماما به این نکته برمی‌گردد که اصول مترقی قانون اساسی ما به شکل حیرت‌آوری مغفول مانده و آن ریل بنیادین بلااستفاده مانده است. رسانه‌ها‌‌ی خارجی هرجا که اساس نظام را مورد نقد قرار داده‌اند نیز دقیقا بر این بستر سوار شده‌اند.
این نشان می‌دهد که تکلیف امروز همه وفاداران ایران از هر دین و آیینی به این نکته می‌رسد که باید عدالت اجتماعی مستقر شود.
در کشور ما دستگاه قضایی به حدی اختیار دارد که هیچ قدرتی را یارای ایستادگی در برابر آن نیست، خاصه آنکه مطالبه عمومی هم پشت آن قرار گیرد.
معتقدم جایگاه قانون در کشور در معرض خطر جدی قرار دارد و سهل انگاری‌ها‌‌ در برخورد با دست‌اندرکاران فاسد، دقیقا مثل موریانه در حال نابودی اعتماد عمومی است. در طول حدود چهار ماه فعالیت رئیس جدید دستگاه قضا گشایش بکری در نقد این دستگاه به‌وجود آمد و به جد معتقدم که آیت‌الله رئیسی با وجود آنکه مسیر را به درستی شناخته است در کانون حملات سخت قرار گرفته است که چهار موج اساسی را می‌توان در مورد ایشان دید.

۱-غارت‌گران متظاهر و بی‌خیری که خود را جزو نظام تلقی کرده و در حال جا انداختن این مطلب هستند که برخورد با آنها نشانه ضعف نظام تلقی می‌شود که موج حمایت فعالان و رسانه‌ها‌‌ی مستقل از اقدام اندک همین چهار ماه اخیر نشان داده است، رئیسی با این فرمان و در صورت مداومت بر دستان عزت عاشقان این خاک و این مرز و بوم قرار خواهد گرفت و جریان سوم از اینجا شکل خواهد گرفت و برخورد با این مفسدان موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
۲_ مغرضان که در آن سوی آب دقیقا متوجه اصلاحات اساسی در دستگاه قضا شده‌اند و وحشت آنها از اقتدار نظام و افزایش اعتماد عمومی کاملا پیداست.
۳_ عجولانی که توقع تغییرات سریع و شتاب‌زده دارند و از درک شرایط عاجزند و تحمل آنها کم است نیز مشکل دیگر این روزها هستند.
اما معتقدم که اگر آیت‌الله رئیسی در این مسیر حرکت کند و حرف زدن را به دیگران بسپارد، خیلی سریع‌تر از حد تصور تاریخ‌ساز شده و به عنوان یک شخصیت تاریخی در صفحه تاریخ ثبت خواهد شد. معتقدم همه چیز در دستان آیت‌الله است، از رسانه‌ها‌‌ی سالم و مستقل تا سیستم اداری بدون فساد و آزادی بیان، کشور قوی‌تر خواهد شد و بی‌نیاز از متزوران شکم ناسیر و منافق و دزد.