به بهانه انتخاب عادل‌فردوسی‌پور به عنوان چهره مردمی سال در جشن حافظ

چقدر خوبی تو...
سعید شمس: ۲۰سال همراهی صادقانه با مردم، طبیعی است به همذات‌پنداری مردم منجر می‌شود. ۲۰سال اجرای برنامه۹۰ توسط عادل‌فردوسی‌پور در فضای فوتبالی که سوءاستفاده برای سوءاستفاده‌گران یکی از سهل‌ترین کارها است، ۲۰سال تلاش مجدانه و مبارزه در فوتبالی که فساد و رانت برای مفسدین و رانت‌خواران یکی از سهل‌ترین کارها است، باعث شده عادل فردوسی‌پور به یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها تبدیل شود. آن هم در شرایطی که مدیریت به غایت کج‌سلیقه درست در یکی از آخرین شب‌های سال گذشته عادل را از آنتن و شاید بهتر است، گفته شود‌ آنتن را از عادل محروم کرد. اینکه عادل فردوسی‌پور در جشن حافظ که اصولا به چهره‌های عرصه بازیگری اختصاص دارد، مفتخر به انتخاب شدن به عنوان «چهره برتر مردمی» می‌شود، نشانگر چیزی نیست جز اینکه مردم حق را به حق‌دار می‌رسانند،‌ حتی اگر تشخیص مسئولین حذف یا حاشیه‌نشین کردن باشد. در همین ۴ماهی که برنامه ۹۰ با کج‌سلیقگی تعجب‌برانگیز تعطیل شده است، اتفاق‌هایی افتاده است که حتما اگر ۹۰ بود،‌ متخلفانش تاوان سنگینی می‌دادند. اینکه چرا فینال جام حذفی که باید به مثابه جشنی برگزار می‌شد، به یک دردسر عظیم تبدیل شد و اینکه چطور شد، قراردادهای فوتبالیست‌های چند صد میلیونی به یکباره سه‌چهار میلیارد تومانی شد را می‌توان به غیبت۹۰ هم ربط داد. ۹۰ در شرایطی تعطیل شد که حالا دیگر همه می‌دانند، عادل فردوسی‌پور برای عادل فردوسی‌پور ماندن به ۹۰ احتیاج نداشت، بلکه این فوتبال بود که برای سلامت ماندن به ۹۰ احتیاج داشت و به عادل فردوسی‌پور.