«گاندو» بد است چون اخبار کیهان را تأیید می‌کند!(اخبار ادبی و هنری)


پرداختن به نفوذ و جاسوسی غرب در سریال «گاندو» باعث شد تا شبکه بی‌بی‌سی فارسی وابسته به ملکه انگلیس، جمعی از رونامه نگاران فراری و اپوزیسیون را به تحلیل آن دعوت کند.
 حاضران در این برنامه ضمن حمایت از «جیسون رضاییان» نفوذی سازمان سیا در ایران، نشان دادند از پخش این سریال عصبانی و سرخورده شده بودند.
 از سوی دیگر در بحث و جدل میهمانان گفته شد که این سریال در راستای نشان دادن قدرت سپاه پاسداران در زمینه اطلاعاتی و امنیتی تولید و ساخته شده است.
 همچنین در برنامه تحلیلی صفحه آخر بی‌بی‌سی، بازتاب گسترده سریال«گاندو» از سوی روزنامه کیهان به بحث گذاشته شده است. میهمانان برنامه ضمن عصبانی بودن از فعالیت‌های روزنامه کیهان در افشای برنامه‌های نفوذ و دسیسه‌های دشمن، سریال «گاندو» را در جهت تایید مطالب و تیترهای روزنامه کیهان مطرح کردند.
حاضران در برنامه بی‌بی‌سی فارسی همچنین از ساخت دنباله سریال «گاندو» یا سریال‌های مشابه آن که به افشای خط نفوذ می‌پردازند، ابراز نگرانی کردند.