برق مشهد دوباره قرمز شد !


نقشه پهنه بندی مصرف روز گذشته برق کشور از قرارگرفتن همه استان‌های کشور در محدوده سبز حکایت داشت اما وضعیت استان خراسان رضوی در محدوده زرد و شهر مشهد در وضعیت قرمز قرار گرفت.
ضرورت صرفه جویی ۱۰ درصدی
کارشناس ارشد مدیریت مصرف توانیر گفت: مصرف برق روز گذشته شهرستان مشهد در محدوده قرمز قرار گرفت و شهروندان این کلان شهر باید الگوی کاهش ۱۰ درصدی مصرف را اجرا کنند. به گزارش ایرنا، «شقایق یوسفی» افزود: مشترکان برق در دیگر نقاط استان خراسان رضوی نیز به دلیل قرار گرفتن درمحدوده زرد، لازم است الگوی کاهش پنج درصدی مصرف را برای حفظ پایداری و استمرار عرضه برق مطمئن به مرحله اجرا بگذارند. پیک روزانه شبکه ازساعت ۱۲ تا ۱۶ اعلام شده است و مشترکان می توانند با انتقال مصارف به ساعات پایانی شب یا اوایل صبح نقش به سزایی درکاهش مصرف وپایداری شبکه ایفا کنند.