گستره ولایت در سیره رضوی

سیده فاطمه ذوالقدر- آنچه پیروان ائمه را شیفته خود کرده آشنایی با مقام والا و وسعت روح آنهاست و این که درس معرفت و امام‏شناسی را از امام‏رضا‏(ع) آموخته‏اند که فرمودند: «الامام کالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم وهی فی الافق بحیث لاتنالها الایدی والابصار؛ امام همانند خورشید فروزانی است که خود در کرانه افق و دور از دسترس و چشم‏انداز است» و از فرمایشات ایشان است که امامت منزلتش والاتر، شانش بزرگ‏تر، مقامش عالی‏تر، مرتبه‏اش بلندتر و ژرفایش عمیق‏تر از آن است که عقل‏ها به آن برسد و اندیشه‏ها آن را دریابند و نورش سراسر هستی را فرا گرفته است. امام همان ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره راهنما در ظلمت شب‏ها برای رهگذر شهرها و کویرها و گرداب بر تلاطم دریاهاست.
با آن که مقام رفیع امامت، آنان را از مردم ممتاز می‏ساخت برگزیده خدا و حجّت او در زمین بودند، در میان مردم و با آن‏ها می‏زیستند و درس زندگی، پاکی و فضیلت می‏آموختند و در جامعه حریمی نمی‏گرفتند و خود را از مردم جدا نمی‏کردند و انحصار و اختصاصی برای خود قائل نمی‏شدند و هرگز مردم را به بردگی و حقارت نمی‏کشاندند. آنان نمونه بارز اسوه حسنه بودند. ابراهیم‏بن‏عباس می‏گوید: «هیچ‏گاه ندیدیم که امام‏رضا(ع) در سخن بر کسی جفا ورزد، و نیز ندیدیم که سخن کسی را پیش از تمام‏شدن، قطع کند. هرگز نیازمندی را که می‏توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی‏کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی‏کرد. هرگز ندیدیم به کسی از خدمتکاران و غلامان‏شان بدگویی کند. خنده او قهقهه نبود بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می‏آمد همه افراد خانه حتی دربان را نیز بر سر سفره خویش می‏نشاند و آنان همراه با امام غذا می‏‏خوردند.» امام(ع) در برخورد با مردم چهره راستین اسلام را ترسیم می‏کرد، آن هم در عصری که جلال و شکوه پوشالی دستگاه خلافت از این آیین، سیمایی دیگر ارائه می‏داد.
گرامی می‏‏داریم، میلاد مبارک و ارجمند امام علی‏بن‏‏موسی(ع) که یگانه عصر خویش در علم و فضیلت و تقوا بودند، آنچنان‏که وسعت ولایت و محبت و رافت آن بنده صالح پروردگار و آن حجّت خداوند گستره این سرزمین پهناور را به نور تشیع روشن ساخت و مصداق کامل آن بشارت الهی شد که فرمود: «یریدون لیطفووا نور الله بافواههم و الله متمّ نوره و لوکره الکافرون؛ [کافران] در تلاشند تا نور الهی را با دهان [و ابزارهای مادی و ناکارآمد] خویش خاموش کنند، ولی خداوند نورش را کامل خواهد کرد، هر‏چند کافران خوش نداشته باشند».