وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد: قرارداد 1500 میلیارد تومانی صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات خودرو

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: حدود هزار و 500 میلیارد تومان قرارداد بین صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد شده تا این قطعات تولید و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، امیر سرتیپ امیر حاتمی با اشاره به همکاری وزارت دفاع با خودروسازی‌ها برای ساخت قطعات، اظهار داشت: در حوزه خودروسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازی‌ها گفته شد که اگر خارجی‌ها بازار ایران را ترک کردند، صنایع دفاعی که از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار بوده آماده کمک به خودروسازان برای تولید قطعات است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز ارتباط و اتصال بین وزارت دفاع و خودروسازی‌ها برقرار شده است، افزود: بخش قابل توجهی از قطعاتی که خارجی‌ها تامین می‌کردند و با تحریم‌ها کشور را ترک کردند، امروز در داخل تولید شده و در اختیار خودروسازی‌ها قرار می‌گیرد.
برنامه‌ای برای خودروی غیرنظامی نداریم
امیر حاتمی بیان کرد: حدود هزار و 500 میلیارد تومان قرارداد بین صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد شده تا این قطعات تولید و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قطعات ساخته شده توسط صنایع دفاعی برای تکمیل خودروهای موجود است، ادامه داد: قطعاتی که توسط صنایع دفاعی ساخته می‌شود همانند کامپیوتر خودرو از کیفیت خوبی برخوردار است و خودروسازان هر کمکی بخواهند انجام می‌دهیم، اما برنامه‌ای برای خودروی غیرنظامی نداریم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: به‌زودی از یک خودروی نظامی رونمایی می‌شود که مردم خبر آن را خواهند شنید.