ستاره‌ها در شمایل بابابزرگ

شهروند| یکی، دو روزی است چالش پیری که در اینستاگرام به راه افتاده نزد فوتبالیست‌ها بسیار محبوب شده است. بسیاری از افراد عکس‌هایی از ستاره‌های فوتبال را با استفاده از نرم‌افزار  فیس‌آپ تبدیل و در فضای مجازی منتشر کردند که این مسأله بسیار مورد توجه فوتبالیست‌ها قرار گرفته و بسیاری از آنها عکس‌ پیرشده‌شان را در صفحه خود به اشتراک گذاشتند. این چالش از سوی برخی به ستاره‌های خارجی نیز کشیده شد و لحظات شادی را برای فوتبالدوستان ایجاد کرد. در ادامه تعدادی از عکس‌هایی که در این خصوص منتشر شده را ببینید: