جوابیه سازمان مدیریت‌ و پاسخ کیهان

در این توضیحات آمده است:« بر اساس ضوابط و مقررات بالا‌دستی شامل قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و آیین نامه هیئت وزیران مصوب سال 1381 و اصلاحات بعدی آن، فرآیند تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، بدون مراجعه حضوری و تنها با اخذ اسناد و مدارک و به صورت کامل الکترونیکی و با رعایت ملاحظات امنیتی و در محیطی شفاف در سامانه ساجات انجام می‌پذیرد و نتایج آن هم در سامانه ساجار و به صورت برخط به نظر عموم و مخاطبان می‌رسد. تأکید می‌شود که در این فرآیند حساس، تبادل اطلاعات با سامانه‌های مختلف از جمله سامانه‌های ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی، تأیید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری، پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور و نیز برخی دیگر از سامانه‌ها از جمله سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی، کارمندایران و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌پذیرد و این سازمان از تمام مراجع و مبادی ذی‌ربط، برای بررسی دقیق مدارک و مستندات بهره می‌گیرد.
نکته شایان توجه و مهم دیگر این است که تمام فرآیندهای بررسی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی انجام می‌پذیرد و در صورت وقوع و بروز هر نوع تخلف احتمالی، با مسببان و شرکت‌های متخلف با شدت و قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.بدیهی است که تشخیص اصالت مدارک تنها از طریق استعلام از مبادی صادر‌کننده مدارک و مستندات قابل احراز خواهد بود که در حال حاضر ضمن بررسی دقیق کارشناسی پرونده‌ها، استعلام‌های لازم برای اطمینان بیشتر از صحت اطلاعات از مراجع صادر‌کننده مستندات اخذ می‌شود. انتظار می‌رود رسانه‌ها قبل از هر نوع قضاوت و پیش از انتشار مطلب و در صورت اطلاع از هر نوع تخلفی در این زمینه، موضوع را با ذکر مستندات قانونی، به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نمایند. بدیهی است که این سازمان نیز پس از بررسی‌های لازم با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.»
پاسخ کیهان: توضیحات سازمان برنامه درخصوص خبر مذکور شامل تاریخچه‌ای از آیین نامه‌ها و قوانین مربوط به بررسی صلاحیت پیمانکاران است که تقریبا «هیچ» ربطی به اصل خبر کیهان ندارد، چراکه اصلا در متن خبر،‌اشاره‌ای به قوانین موجود و روند قانونی تایید صلاحیت‌ها نشده است. از طرفی در خبر کیهان به این موضوع‌اشاره شده که برخی کارشناسان سازمان طی روند سؤال برانگیزی، تغییراتی در برخی پرونده‌ها ایجاد می‌کنند که مشکلات قانونی برخی افراد، برطرف شود؛ موضوعی که متاسفانه در توضیحات سازمان برنامه هیچ پاسخی برای آن درج نشده است.
اگر سازمان مدیریت به دنبال شفاف سازی است (که همین طور باید باشد) باید پاسخ دهد که آیا حراست این سازمان اجازه بررسی تخلفات را می‌دهد؟ آیا برای بررسی مدارک از وزارت علوم استعلام صورت می‌گیرد؟ و سؤالات دیگری که سازمان مدیریت آنها را بدون پاسخ گذاشته است.  اینکه در این توضیحات آمده «با متخلفان برخورد می‌شود» نیز یک حرف کلی است و اگر واقعا برخوردی صورت می‌گیرد باید مشخص شود کجا و چگونه این برخورد انجام شده است، وگرنه صرفا حرف‌های قشنگی که در این زمینه گفته می‌شود دلیل بر مبارزه با تخلف کارمندان متخلف نمی‌باشد. در حقیقت این جوابیه بیشتر از اینکه شفافیت عملکرد سازمان مدیریت را افزایش دهد، به یکسری موارد کلی و ذکر قوانین، بسنده است؛ موضوعی که اگر نگوییم حاکی از دست خالی سازمان مذکور در پاسخ به ابهامات است، احتمالا ناشی از ضعف در زمینه شفاف سازی وضعیت سؤال برانگیز تایید صلاحیت پیمانکاران در سازمان مدیریت است.