ماجراجویی آمریکا صلح جهان را در معرض تهدید قرار داده است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جمع وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد، گفت: موج نوین ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی آمریکا مهم‌ترین چالشی است که اکنون تقریباً همگی ما به طریقی با آن روبه رو هستیم.
محمد جواد ظریف در نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در کاراکاس افزود: این چالش در حال تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است و به انحاء گوناگون صلح و ثبات در سراسر جهان را در معرض تهدید قرار داده است.
وی ادامه داد: اجازه می‌خواهم سخنان خود را با سپاس از مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا برای سازماندهی عالی این نشست و نیز میهمان نوازی گرم شما آغاز کنم. ظریف اظهار داشت: نشست‌ها و رایزنی‌های منظم ما به عنوان اعضای جنبش عدم تعهد نشان دهنده عزم ما برای حفظ و تقویت جنبش و ارتقاء همکاری‌های خود در مسیر حفاظت از منافع ملت‌هایمان است. در مواجهه با چالش‌های سهمناک کنونی و همچنین چالش‌های در حال ظهور نیازمند به کاربست ظرفیت کامل جنبش خویش نیازمندیم. وی خاطرنشان کرد: موج نوین ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی آمریکا مهمترین چالشی است که اکنون تقریباً همگی ما به طریقی با آن روبه رو هستیم.
این چالش در حال تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است و به انحاء گوناگون صلح و ثبات در سراسر جهان را در معرض تهدید قرار داده است.