قهرماني مقصودي و فروتن در کشتي آزاد جوانان جهان

 
نمايندگان ايران به 2 مدال طلا و يک مدال برنز مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌هاي کشتي آزاد جوانان جهان در استوني دست يافتند. مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌هاي کشتي آزاد جوانان قهرماني جهان روزهاي 21 و 22 مردادماه در شهر تالين استوني برگزار شد و در پايان اميرحسين مقصودي و عباس فروتن در اوزان 65 و 97 کيلوگرم به مدال طلا دست يافتند و محمدصاق فيروزپور در وزن 70 کيلوگرم نيز صاحب مدال برنز شد.