ورزشگاه فاسد است؛ دانشگاه و پارک نه؟

رئيس کميته ملي المپيک:
ورزشگاه فاسد است؛ دانشگاه و پارک نه؟
باخ و اينفانتينو حضور زنان را از ما مطالبه کردند
آرمان ملي: مساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها و رفع تبعيض جنسيتي امروزه بسيار مطرح مي‌شود و باعث شده که فدراسيون بين‌المللي فوتبال فيفا مقررات سختگيرانه‌اي را در اين خصوص اعمال کند و ضرب‌الاجلي را براي ايران جهت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها قرار دهد. حال با پايان يافتن اين ضرب‌الاجل بايد منتظر حضور زنان در ورزشگاه‌ها باشيم يا تعليق فوتبال ايران. رئيس کميته ملي المپيک مي‌گويد: «ما معتقديم که حضور زنان در ورزشگاه ايجاد فساد نخواهد کرد چون ورزشگاه يک محيط تفکيک شده است و درِ مستقل، سکوهاي مستقل و سيستم‌هاي خدماتي مستقل دارد و هيچ ارتباطي بين زن و مرد در آن وجود ندارد.»
عدالت جنسيتي و نفي تبعيض
رئيس کميته ملي المپيک اظهار داشت: ورزش يکي از بزرگترين کانون‌هاي نشاط اجتماعي در ايران محسوب مي‌شود. هر چقدر بتوانيم توسعه ورزش را در ايران داشته باشيم، منهاي موفقيت‌هاي بين‌المللي در توسعه نشاط اجتماعي موثر است. الان شعار اصلي من در کميته ملي المپيک تلاش براي دميدن روح فرهنگ در ورزش است. ورزش 3 نوشت، سيد رضا صالحي اميري گفت: خوشحالي يا نارضايتي براي من و امثال من که در 40 سال در سمت‌هاي مختلف در کشور حضور داشتيم، مفهومي ندارد. ما به مردم بدهکاريم و وظيفه داريم به ورزش ملي کمک کنيم. وي در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها افزود: بايد در 3 سطح به مساله ورود بانوان به ورزشگاه‌ها پرداخته شود. سطح اول رويکرد اجتماعي است که ما داريم. يعني حضور زنان در ورزشگاه يک نياز اجتماعي است. سطح دوم مباني عدالت جنسيتي و نفي تبعيض است. در هيچ يک از مباني ما تبعيض را نپذيرفتيم و در حوزه‌هاي مختلف به عدالت اعتقاد داريم. صالحي اميري اضافه کرد: نکته سوم هم اين است که در هر جاي اين جغرافيا زنان حضور داشتند، ما توانستيم به موفقيت‌هاي خوبي برسيم. شما دانشگاه‌ها را ببينيد. پس اگر ظرفيتي براي زنان ايجاد کنيم، آنها به موفقيت مي‌رسند و براي کشور يک جهش ايجاد مي‌شود. وي بيان کرد: در دنيا و حتي در آسيا، کشورهايي مثل کره، چين و ژاپن نيمي از مدال‌هايشان در المپيک و بازي‌هاي آسيايي متعلق به زنان است. چرا براي ما نبايد باشد؟ براي ما الان تقريبا 25 درصد است. پس به لحاظ منطقي عقلاني و فلسفي نمي‌توانيم تبعيض را بپذيريم. وي ادامه داد: سوال اينجاست. چه فرقي بين دانشگاه، کنسرت، پارک، کوچه و بازار با ورزشگاه وجود دارد؟ جغرافيا که فاسد نمي‌شود. فکر فاسد هر جايي که باشد، فساد را انتشار خواهد داد. بنابراين ويروس فساد متعلق به جغرافيا نيست و در ذهن انسان نهفته است. رئيس کميته ملي المپيک اظهار کرد: ما نبايد محيط ورزشگاه را متهم به فساد کنيم. اگر اينگونه است، بايد دانشگاه را متهم کنيم. پس بايد کنسرت، پارک و کوچه را متهم کنيم! اين شايسته اين ملت بزرگ نيست. ما ملتي نجيب و با اخلاق داريم. اگر در گوشه‌اي اتفاقي مي‌افتد، نبايد آن را به 80 ميليون نفر تعميم داد.
بايد دغدغه بزرگان کشور را رفع کنيم
صالحي اميري اذعان کرد: بحث مهم ديگر در حوزه بين‌المللي است. دنيا امروز ما را نظاره مي‌کند و مکتوب و شفاها از ما سوال مي‌کنند. توماس باخ، رئيس کميته بين‌المللي المپيک و اينفانتينو، رئيس فيفا در ملاقات بنده و آقاي دکتر روحاني مساله بانوان را به عنوان مطالبه مطرح کردند. ما بايد براي دنيا پاسخ شفاف داشته باشيم. وي ابراز داشت: ما معتقديم که حضور زنان در ورزشگاه ايجاد فساد نخواهد کرد چون ورزشگاه يک محيط تفکيک شده است و درِ مستقل، سکوهاي مستقل و سيستم‌هاي خدماتي مستقل دارد و هيچ ارتباطي بين زن و مرد در آن وجود ندارد. رئيس کميته ملي المپيک عنوان کرد: البته ما بايد دغدغه بزرگان کشور، حوزه و مراجع را رفع کنيم. اين نيازمند تلاش بيشتر، اما به نظرم شدني است. ما خيلي جلو رفتيم و بايد تلاش کنيم دغدغه‌ها را کمتر کنيم. همين حالا در بازي‌هاي واليبال و بسکتبال زنان حاضر مي‌شوند. چه مشکلي به وجود آمده است؟ الان ليگ جهاني واليبال در اردبيل برگزار شد. صالحي اميري تصريح کرد: هم روحانيون، هم انقلابيون، هم زنان و هم جوانان در سالن حاضر بودند. پرنشاط و پرشور تمام شهر اردبيل و همچنين اروميه به فکر برگزاري اين بازي‌ها بودند. چه اشکالي دارد اين اتفاقات در فوتبال هم تکرار شود؟ انشا‌ءا...بتوانيم مسيري را هموار کنيم تا در آينده زنان نجيب ايران زمين در ورزشگاه حضور داشته باشند. وي ادامه داد: قهرمانان موتور محرک قهرماني ورزش ايران هستند. اساسا فدراسيون، وزارت ورزش و کميته ملي المپيک فلسفه حضورشان همين قهرمانان هستند. همين الان همه معتقدند ما فاقد چالش هستيم چون ما به همراه وزارت ورزش تصميم گرفتيم وارد حاشيه نشويم. من روزانه يک دقيقه هم وقتم را براي حاشيه صرف نمي‌کنم. قبلا هميشه حاشيه بيشتر از متن بوده است. امروزه ما، وزارت ورزش و فدراسيون‌ها در يک قطار نشستيم و در پي حذف کردن يکديگر نيستيم. البته که رکن چهارم ورزش هم رسانه‌ها هستند.