رونمایی از «ریال پارسه»

با اينکه بلومبرگ در ماه‌هاي اخير نشان داده که در مسير تحريم ايران، همراه آمريکاست، اما سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي در اين مدت چنان موفقيت‌آميز بوده که اين خبرگزاري بين‌المللي بار ديگر درباره رشد ارزش پولي ملي ايران گزارش بنويسد. بلومبرگ در گزارش اخير خود به بررسي طرح بانک مرکزي براي حذف چهار صفر از پول ملي نيز پرداخت  و آن را تازه‌ترين تلاش ايران براي اصلاح نظام پولي خود معرفي کرد. اين خبرگزاري با اشاره به کاهش توليد نفت ايران در نتيجه تحريم‌هاي شديد آمريکا نوشت که ريال در زمان خروج آمريکا از برجام و بازگشت مجدد تحريم‌ها ريزش سنگيني داشت و در اواسط سال 2018 اين مساله به افزايش تورم منجر شد. نگارنده گزارش يادشده با موفق‌تر خواندن برنامه‌هاي جديد بانک مرکزي براي مهار نرخ ارز نوشته است: از ماه مي امسال تاکنون ارزش ريال 30 درصد تقويت شده و نرخ دلار به 118 هزار ريال کاهش پيدا کرده است. کاهش نرخ ارز خود به کندشدن روند تورم کمک زيادي کرده، تا جايي که نرخ تورم سالانه از 400 درصد در سال گذشته به 24 درصد در ماه اوت (مرداد) کاهش پيدا کرده است. اين گزارش در ادامه به نقل از چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه «رنسانس کپيتال» مي‌نويسد که حذف صفرها داراي آثار رواني مثبتي براي جامعه است، اما چالش تامين منابع کافي ارزي کماکان باقي خواهد ماند و بايد در کنار حذف صفر به اين مساله نيز توجه کرد.
تصميم‌ نمايندگان براي «صفرها»
در کنار گزارش بلومبرگ، دولت هم روز گذشته لايحه «اصلاح قانون پولي و بانکي کشور» در راستاي حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پول ملي را به مجلس ارسال کرد. با اجراي طرح اصلاح نظام پولي در قالب حذف چهار صفر از پول ملي و بازنگري در اقطاع اسکناس و سکه، نقش اين ابزار در نظام­‌هاي پرداخت کشور، افزايش مي‌يابد. بر اساس اين لايحه واحد پول ايران به تومان تغيير مي‌يابد و هر تومان برابر 10000ريال جاري و معادل 100 ريال پارسه است.