افزایش درگیری در محل برگزاری نشست گروه 7 نیروهای امنیتی 67 معترض را بازداشت کردند


منابع خبری از شهر «بیاریتز» (محل برگزاری نشست سران گروه هفت) از افزایش درگیری میان معترضان به نظام سرمایه‌داری و نیروهای پلیس فرانسوی خبر دادند و اعلام کردند که تا عصر دیروز 67 معترض به دست نیروهای پلیس دستگیر شدند. به گفته مقامات شهر بیاریتز، معترضان بازداشت شده متهم به پرتاب اشیاء مختلف، پنهان ساختن چهره‌هایشان و یا داشتن اشیایی قابل استفاده با عنوان سلاح هستند.
به گزارش ایسنا، نیروهای پلیس فرانسه اقدام به استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و سلاح‌های مخصوص متفرق‌سازی معترضان کردند.
شنبه گذشته و همزمان با آغاز اجلاس سه روزه سران گروه هفت در شهر بیاریتز، این شهر به صحنه درگیری میان پلیس و معترضان تبدیل شده است.
تدابیر امنیتی شدیدی در محل اجرا شد و معترضان موسوم به جلیقه زرد که خشمگین از سیاست‌های دولت فرانسه و بی‌عدالتی اقتصادی هستند، تهدید به دست زدن به تحرکاتی جدید کرده‌اند.