داریوش قنبری نفوذ تحت لوای دفاع از نظام

یکی از خطرات جدی پیش‌رو آن است که برخی با لباس ارزشی و در قالب دفاع از ارزش‌های نظام، متاسفانه به خود نظام و به منافع ملی آسیب می‌رسانند. این افراد در گذشته هم آسیب‌هایی جدی به نظام رسانده‌اند. زدن تیشه به ریشه ارزش‌ها، نظام و انقلاب از سوی افراد نفوذی و از عوامل بیگانه با علم کردن پرچم دفاع از ارزش‌ها و انقلاب، از جمله خطراتی است که کشور و نظام را همواره تهدید می‌کند. اقداماتی که در سال‌های گذشته علیه خواست و منافع ملت انجام شده نیز در همین چهارچوب ارزیابی می‌شود و کسانی که در قالب دفاع از ارزش‌ها در مقابل خواست ملت و همین‌طور منافع ملی و مصالح نظام ایستاده‌‌اند آگاهانه یا ناآگاهانه نظام را تضعیف می‌کنند.
به علاوه، کسانی که با خواست ملت و مصالح ملی هم‌سویی ندارند و مصالح نظام را به خوبی درک نمی‌کنند نمی‌توانند مدافع خوبی هم برای ارزش‌ها باشند. قطعا بحث دفاع از ارزش‌ها از سوی این عده بیشتر به طنز شباهت دارد تا یک مطالبه حقیقی. متاسفانه واقعیت آن است که این عده تحت پوشش دفاع از ارزش‌ها قرار گرفته‌اند و خود را انقلابی جا می‌‌زنند تا هاله امنی برای فعالیت‌های خود که ضد منافع ملی است پیدا کنند.
به عبارت دیگر، خود را کاتولیک‌تر از پاپ نشان می‌دهند و کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند و با طرح مباحث افراطی به دنبال آن هستند که خود را بسیار معتقدتر از دیگران نشان دهند. افرادی این چنین در راستای بازی پیش‌رو در پی آن هستند که منافع خود را تامین کنند یا خواسته‌هایی که به ایشان دیکته شده را به نوعی پیش ببرند. آنچه حائز اهمیت است آن است که لازم است نسبت به نفوذ افرادی که گرایش‌هایی از این دست دارند مراقبت‌های لازم صورت گیرد و اجازه نداد کسانی که تحت لوای دفاع از ارزش‌ها هستند در کشور چالش ایجاد کنند و خطراتی که در گذشته هم به نوعی وجود داشت دوباره پدیدار شود.
اشاره وزیر اطلاعات به این موضوع نشان از درک درست این تهدید از سوی ایشان دارد، موضوعی که پیش از این نیز وجود داشته و برخی نیز در گذشته تا حدودی تلاش می‌کردند با به کارگیری این روش‌ها، مشکلاتی برای منافع ملی، مصالح کشور و نظام ایجاد کنند.
در هرحال جای خوشحالی است که وزیر اطلاعات به عنوان متولی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور که قطعا اطلاعات پشت پرده و بیشتری در خصوص این مسائل دارد این موضوع را مطرح می‌کند. طرح این مساله از سوی وزیر اطلاعات می‌تواند جلوی فیلم بازی کردن در دفاع از ارزش‌ها را بگیرد.
حقیقتا بهتر است اسم این روشی را که این‌ عده در پیش گرفته‌اند، فیلم بازی‌کردن بگذاریم. جلوی کسانی را که با فیلم بازی‌کردن بر سر ارزش‌ها به دنبال صدمه زدن به کشور و نظام هستند باید گرفت و امیدواریم که ورود وزیر اطلاعات به این موضوع مقدمه‌ای باشد برای شناسایی این افراد و برخورد قاطع با کسانی که تحت لوای دفاع از ارزش‌ها، تیشه به ریشه ارزش‌ها می‌زنند.