سیاست‌های دوگانه ترامپ در افغانستان

یکه‌تازیهای بدون پشتوانه ترامپ و توافق با تروریستهای طالبان، وی را ناچار به عقب‌نشینی و زیرپا گذاشتن توافق با طالبان کرد. اگرچه کاخ سفید مدعی است به خاطر کشته شدن یک نظامی آمریکائی توسط طالبان توافق با طالبان را کنار گذاشته ولی واقعیت امر چیز دیگری است. اولاً در طول مذاکرات 9 دوره‌ای با طالبان در قطر 16 نظامی آمریکائی و 17 هزار تن از مردم افغانستان کشته شدند ولی مذاکرات ادامه یافت و هرگز به این بهانه قطع نشد. ثانیاً شیوه عملکرد ترامپ و تیم آمریکائی مذاکره‌کننده با طالبان همواره مورد اعتراض مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا از یکطرف و دولت افغانستان از طرف دیگر بود. بعلاوه رسانه‌های آمریکائی و رقبای سیاسی ترامپ از عملکرد غیراصولی وی به شدت انتقاد می‌کردند و تکرویهای وی را به زیان منافع ملی آمریکا می‌دانستند.
ترامپ و زلمای خلیل‌زاد که به نمایندگی از شخص وی در قطر با تروریستهای طالبان مذاکره می‌کرد، عملاً طالبان را در موقعیتی قرار داد که گویا «نقش اول و بلامنازع» در افغانستان را در اختیار دارند و دولت افغانستان به کلی از صحنه مذاکرات «حذف» گردیده و نهایتاً هم نتایج توافقات با طالبان را فقط به صورت دربسته به آنها نشان داد ولی حاضر نشد نسخه‌ای از آنرا به دولت کابل تحویل نماید.
موضوع مهمتر و حیاتی آنکه دعوت از طالبان برای مذاکره و توافقات قطر نه‌تنها از تمایلات وحشیانه تروریستی طالبان ذره‌ای نکاست، بلکه به عکس عطش و آتش عملیات وحشیانه تروریستی دامن زد و باعث شد جنایات و شرارتهای طالبان به پدیده‌ای روزمره در افغانستان مبدل شود. نقش آمریکا در این ماجرا به قدری آشکار است که حتی اطرافیان ترامپ هم نسبت به آن معترض و معترفند. طالبان بر اثر تلاشهای ناکام ترامپ و خلیل‌زاد با تحمیل 17 هزار قربانی عملیات تروریستی به مردم و دولت افغانستان توانسته‌اند آنچه از طریق جنایات خود به دست نیاورده‌اند را از طریق مذاکره همزمان با شرارتهای تروریستی به دست آورند. طالبان اکنون در افغانستان «دست برتر» را بر اثر توافقات قطر کسب کرده و اگرچه دولت کابل را به رسمیت نشناخته و حتی به عنوان طرف مذاکره هم قبول نکرده، ولی با ترامپ و خلیل‌زاد به توافق رسیده و در نقش «فعال مایشاء» در افغانستان پذیرفته شده است. حتی پمپئو، جان بولتون و مقامات سیاسی و نظامی آمریکا هم به ترامپ هشدار داده‌اند که با عملیاتی شدن چنین توافقی، افغانستان وارد یک جنگ داخلی دائمی و بی‌پایان خواهد شد که مسئولیت مستقیم آن متوجه آمریکا خواهد بود. قرار بود توافق فیمابین طی نشستی در کمپ‌دیوید به امضای ترامپ و اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان برسد هرچند که دولت کابل کمترین اطلاع و نقشی در فرآیند و نتایج توافق طالبان و آمریکا نداشته و ندارد و اساساً طالبان به کلی منکر جایگاه دولت کابل است و آنرا به رسمیت نمی‌شناسد. اکنون ترامپ در آخرین لحظه ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خود شده تا بلکه در فرصتی دیگر راهکاری برای پاسخگوئی به اینهمه تناقض و سردرگمی پیدا شود. گو اینکه طالبان هنوز هم دقیقاً مجری سیاستها، اهداف و برنامه‌های آمریکا در افغانستان محسوب می‌شود.