ضرورت خود انتقادی

چند روز قبل و همزمان با اجلاس سران گروه 7 آقاي روحاني در يک موضع‌گيري غيرمترقبه، بيان داشتند که براي منافع ملي و آباداني کشور و رفاه مردم حاضر است در هر جلسه‌اي حضور يابد و مذاکره نمايد. اما 15 ساعت بعد از آن موضع خود را بر عکس نمود. همچنين محمدجواد ظريف بر عکس وزراي خارجه قبل از دهه هشتاد مرتب صحبت مي‌کند و توضيحات مکرر مي‌دهد که بعضا متعارض است. اما متاثر از جو غالب ناشي از عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها و خودسوزي خانم سحر خداياري دو نفر از نزديکترين و محرم‌ترين همکاران رئيس‌جمهور يعني آقاي ربيعي سخنگوي دولت خبر از موافق بودن دولت براي شرکت زنان در ورزشگاه‌ها و تماشاي مسابقات فوتبال مي‌دهد و اينکه ورزشگاه‌ها از نظر مسيرهاي ورود و خروج، محل استقرار و سرويس بهداشتي و ديگر خدمات مورد نياز آماده است و ابتدا از مسابقات ملي شروع و در ادامه به بازي‌هاي ليگ مي‌رسد. اما آقاي واعظي به عنوان رئيس دفتر آقاي رئيس‌جمهور در همان ساعت، در پاسخ خبرنگاران اظهار مي‌کند که خود ورزشگاه‌ها و جو حاکم بر آنها براي حضور خانم آماده نيست؟ با کمي دقت معلوم است که اين وضعيت مناسب دولت قوي و آماده به خدمت نبوده و نشانگر شرايط نه چندان مطلوب حاکم بر دولت است. پيام‌هاي اين شرايط عبارتند از: 1-وجوداختلاف در درون دولت 2-وجود ناهماهنگي در اتخاذ مواضع 3-نشانگر نقش ضعيف رئيس دولت در اداره کابينه است که منجر به اتخاذ مواضع مشترک نمي‌شود.اما مهم‌ترين تبعات آن آسيب به صداقت دولت و کاهش اعتماد مردم مي‌باشد. لذا لازم است آقاي رئيس‌جمهور به روند کاري دولت دقت و منتقدانه ارزيابي نمايد و همچنين به انتقادات وارده به خود، دولت، مديران ارشد و دستگاه‌هاي مياني توجه لازم را مبذول دارند. اما دو تذکر: الف-با شيوه در پيش گرفته توسط فدراسيون فوتبال که مورد پذيرش دولت نيز قرار گرفته تا پايان عمر دولت فعلي سه الي چهار مسابقه تيم ملي با ميزباني ايران و با تماشاگر برگزار خواهد شد که به نظر مي‌رسد مورداستقبال زنان قرار نگيرد. ب-مواضع و سخنان منتشره از ناحيه رئيس‌جمهور و همکاران ايشان به مرز هشدار دهنده و نگران‌کننده رسيده است.