زندان؛سرنوشت خواهرچاقوکش بن سلمان

خاندان سعودی و خدمتگزاران ارشدش که به نقض قانون و بزهکاری در کشورهای اروپایی و خاورمیانه شهره اند، همواره پس از انجام جرم دو راه حل را در پیش می گیرند؛ یا با تطمیع و رشوه ماجرا را ختم می کنند یا به کشور خود می گریزند. پس از رسوایی عاملان قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول، این بار نوبت به حصه بنت سلمان، شاهزاده سعودی و خواهر ولیعهد عربستان رسید که برای فرار از قانون به کشورش بگریزد. در حالی که بنت سلمان ۴۲ ساله، طبق رای دادگاه فرانسه  به دلیل دزدیدن یک دستگاه تلفن همراه، همدستی در خشونت با چاقو و ضبط اموال به ۱۰ ماه زندان تعلیقی و ۱۰ هزار یورو جریمه به خاطر رفتار خشونت آمیز محافظ شخصی‌اش با یک تکنیسین تاسیسات محکوم شده، وکیل او اعلام کرده که حصه، سعودی را به مقصد فرانسه ترک نخواهد کرد. اشرف عید، تکنیسین تاسیسات و لوله‌کش مصری تبار می‌گوید که محافظان این شاهزاده او را کتک زدند و در دست شویی محبوس و مجبور کردند که پای شاهزاده را ببوسد. این کارگر لوله‌کش که در سپتامبر ۲۰۱۶ برای تعمیرات وارد آپارتمان لوکس بنت‌سلمان واقع در خیابان «فوش» پاریس شده، در شکایت خود به دادگاه گفته است که وقتی مشغول عکس گرفتن از محل مورد تعمیر در حمام بوده، بنت‌سلمان از راه رسیده و او را متهم کرده است که از تصویرش روی آینه حمام، عکس گرفته و قصد سوءاستفاده از این ماجرا را دارد. این ادعا مطرح شده که شاهزاده یک بار هم فریاد زده: «بکشیدش، این سگ لیاقت زنده ماندن ندارد.» محافظ شاهزاده سعودی در یک جلسه دادگاه که ماه گذشته برگزار شده بود گفت که صدای گریه حصه بنت سلمان و درخواست کمک او را شنیده و شتابان وارد اتاق شده و تلفن را از عید گرفته است.او گفت: «من جلوی او را گرفتم، نمی‌دانستم که قصد چه کاری دارد»بر اساس قوانین عربستان سعودی عکس گرفتن از دختران پادشاه عربستان ممنوع است. حالا علاوه بر حکم جلب بین‌المللی خواهر محمد بن سلمان، محافظ او، رانی سعیدی، به هشت ماه حبس تعلیقی و ۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده است.