ترامپ به فکر ترمیم سیاست های خود ؟

دونالد ترامپ در طول سه سال گذشته با سلسله شکست‌هایی در عرصه سیاست خارجی مواجه شده است؛ نکته‌ای که باعث شده تا امروز او برای اجرایی کردن سیاستهایش خود را در بن بستی جدی ببیند. شکست در طرح معامله قرن، شکست در مقابله با روسیه و کره شمالی، شکست درتغییر رژیم در ونزوئلا و مقابله با ایران. ترامپ چون از تجربه سیاسی بالایی برخوردار نبود، جان بولتون توانست تا بسیاری از سیاست های خودش را برای مدتی به او تحمیل کند. به همین دلیل هم اکنون آمریکا هم با غرب دچار مشکل شده است و هم در مسائل مختلف جهانی ونزوئلا ، ایران ، چین ، روسیه .
اما امروز تجربه ای که ترامپ در طول سه سال گذشته کسب کرده او را به این نکته رسانده است که رفتارهای چکشی نمی‌تواند به پیشبرد اهداف آمریکا کمک کند. تغییر ناگهانی بولتون نشان می‌دهد که ترامپ در صدد ترمیم و بازسازی سیاست های خودش است و به نوعی سعی می‌کند رفتارهای تهاجمی‌قبلی را تغییر دهد؛ هرچند که اختلافات بین جان بولتون و دونالد ترامپ از سه ماه گذشته آغاز شد و سرانجام ترامپ تصمیم قاطعی برای برکناری بولتون اتخاذ کرد. این نشان می‌دهد که درآینده تغییرات دیگری را نیز شاهد خواهیم بود تا زمینه یک تغییر سیاست با جهان خارج فراهم شود .