قاصدک 24

ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق ‌ تروریسم اقتصادی دولتی است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، طی مطلبی در صفحه شخصی خود، ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا را مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی دانست.
به گزارش فارس، در این مطلب آمده است: ‌ تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت‌های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت‌ها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز ‌ تروریسم اقتصادی دولتی است.
کدخدایی همچنین نوشت: اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولت‌ها است. از این پس قوه قضائیه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ درخصوص کانادا عمل کند.