قاصدک 24

افشاي ابعاد تازه از پرونده بانك سرمايه

100ميليارد ديگر مربوط به هادي رضوي است
افشاي ابعاد تازه از پرونده بانك سرمايه
متهم دادگاه بانک سرمايه در آخرين دفاع خود گفت: 100 ميليارد تومان از 492 ميليارد تومان که در کيفرخواست درباره اتهام خيانت در امانت بنده آمده مربوط به هادي رضوي بوده است. قائم مقام وقت بانک سرمايه در سي و سومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان بانک سرمايه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي با اعلام اين مطلب افزود: در دوره بنده ملک مربوط به آقاي رضوي براي تهاتر نبوده بلکه اقاله بوده است و در 23 اسفند سال 94 هيات مديره وقت مصوبه 23 آبان همان سال را بدون در نظر گرفتن اقاله تسويه مي‌کند. ياسر ضيائي افزود: يک روز بعد از اين مصوبه براي تبديل اقاله به تسويه موضوع کارشناسي به بانک ارائه نشده و در 9 اسفند 94 شعبه مربوطه به گروه فاطمي اعلام مي‌کند که مصوبه مورد نظر در قبال اقاله مي‌باشد. رسول امير قهرماني نماينده دادستان تهران به اين متهم يادآور شد که ايراد وي انتخاب و ارجاع ارزيابي به کارشناساني بوده که در حوزه بانکي فعاليت نمي‌کردند. ضيائي گفت: اين پرونده مانند بسياري از پرونده‌هاي جعل که در اين زمينه وجود دارد به گونه‌اي بوده که کارشناسان انتخاب شده در واقع کارشناسان مورد نظر بنده نبوده است. چون اصل نامه‌اي را که من امضا کردم وجود ندارد و يک نامه جعلي به جاي آن ارائه شده است.
مسئوليت عملکرد مديرانم را مي‌پذيرم

اين متهم مسئوليت تمام امضا‌هاي مديران زيرمجموعه خود را پذيرفت و گفت: اگر تخلفي در خصوص 29 مدير زيرمجموعه من اعم از مديران اعتباري و روساي شعب صورت گرفته آن را مي‌پذيرم ولي هيات مديره و مجمع عمومي بانک نيز بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند. وي تاکيد کرد: اگر مديران بانک سرمايه با امضاي من اقداماتي انجام داده‌اند و در اينجا به آنان تفهيم اتهام شده همه آن اتهامات را قبول مي‌کنم. وي همچنين توضيحاتي درباره تسهيلات 130 ميليارد توماني به حسين هدايتي داد و گفت: شرکت جاويد گشت هيرمند تا 23 دي‌ سال 94 مبلغي معادل 60 ميليارد تومان تسهيلات گرفته و 70 ميليارد تومان ديگر تا اسفند 94 و در دوره مسئوليت آقاي حيدرآبادي‌پور پرداخت شده است. اين متهم با قبول اشتباه خود در اعطاي تسهيلات به هدايتي گفت: 60 ميليارد تومان تسهيلات با مصوبه هيات مديره بوده که عددي در آن لحاظ نشده و جاي عدد خالي بوده و قرار شد اين تسهيلات را به هدايتي بدهيم. وي همچنين درباره ملک کرج گفت: کارشناسي انجام شده با کم‌ترين کارشناسي به ميزان 192 ميليارد تومان در زمان بنده بوده که براي 60 ميليارد تومان صورت گرفت و در دوره آقاي آبادي‌پور شرکت جاويد گشت هيرمند درخواست تجديد ارزيابي ملک را مطرح کرد و در آنجا صراحتاً اعلام شد که ملک به 685 ميليارد تومان کارشناسي مي‌شود و اين مسائل با توجه به تغيير کاربري و نامه شهرداري بوده است.