آقای پناهیان! بودجه قرارگاه عمار از کجا می‌آید؟

 
 
درباره سخنان علیرضا پناهیان در منبر عزاداری و مطرح کردن بحث شفافیت آرای نمایندگان از سوی او، برای گرم کردن مجالس عزاداری است به ویژه اینکه وی باید در دانشگاه امام صادق این گونه سخن بگوید که این جمعیت با رضایت به خانه بازگردند. هرگاه اصل شفافیت مبنا قرار گرفت، باید همه نهادهایی که به نوعی در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دخیل هستند نیز ذیل این اصل قرار گیرند بعد از آن می‌توان گفت که آرای نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند شفاف شود. بنابراین باید آرا از عالی‌ترین سطوح تا پایین‌ترین سطوح شفاف شود. در صورتی که این سخنان پناهیان بیشتر برای گرم کردن مجلس و مجلس گردانی هیأتی است که در آنجا سخنرانی می‌کند. به عبارت دیگر سخن جدی در مورد سیاست مطرح نکرده است که به آن پرداخته شود. بنابراین هرگاه پناهیان پذیرفت قرارگاه عمار شفاف شود و گزارش دهد که بودجه‌های این قرار گاه از کجا تامین و چگونه هزینه می‌شود، آن زمان می‌تواند خواستار شفافیت باشد. قانون اساسی روشن کرده است که نمایندگان در ارائه نظرات خود چگونه و به چه شکلی باید عمل کنند. همچنین آیین نامه داخلی مجلس با آرای دو سوم نمایندگان به شورای نگهبان رسیده و یکی از محکم‌ترین قوانین کشور است. نوع رفتار و نوع عملکرد نمایندگان براساس این قانون شکل گرفته است. در جایی که باید قانون شفاف باشد، آراء شفاف است و در جایی که نمایندگان آزاد هستند آراء خود را غیرعلنی کنند رای مخفی می‌دهند. بنابراین این گونه سخنان، فرافکنی و منبرگردانی است تا بحث سیاسی. نمایندگان آزاد هستند که نطق داشته باشند و سیاسیون و رسانه‌ها نیز آزاد هستند که این سخنان را نقد کنند. بنابراین جای گلایه زیادی نیست. مسأله اساسی این است که پناهیان از عنوان شفافیت، استفاده ابزاری می‌کند. به عبارت دیگر در پس خواسته پناهیان به ماجرای رای‌گیری نمایندگان در بحث لوایح FATF اشاره دارد که در واقع بحث عدم شفافیت در سازوکارهای اقتصادی کشور است. همچنین مقاومت عده‌ای در مقابل تصویب این قوانین است که این عدم شفافیت باید برقرار باشد. چگونه است که به جای پیگیری عدم شفافیت و پنهان‌کاری در حساب‌های مالی و وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت گردش مالی موجود در کشور، پناهیان در پی رای شفاف است. بنابراین اگر شفافیت ملاک است باید بسیاری از حساب‌های مالی شفاف شود نه رای نمایندگان. شفافیت باید در حساب‌های مالی و گردش مالی باشد نه در رای نمایندگان. چه تفاوتی بین رای مخالف و موافق نمایندگان وجود دارد.