دیکتاتور شمایید که مملکت اینطوری شده‌است

آرمان ملي - حميد شجاعي: اختلاف لاريجاني با دلواپسان و پايداريچي‌ها بالاگرفته و آنها هم هيچ فرصتي را براي تخريب رئيس مجلس از دست نمي‌دهند و گاه و بيگاه در مسائل مختلف به هجمه و انتقادات آشکار از وي مي‌پردازند. دلواپسان با اين که تعداد محدودي هستند، صداي بلندي دارند. روز گذشته در جريان تصويب طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس پژمان‌فر نماينده عضو جبهه پايداري با صداي بلند لاريجاني رئيس مجلس را به ديکتاتوري و تريبون يک طرفه متهم کرد. البته رئيس مجلس نيز عقب ننشست و در پاسخ به نماينده دلواپس مشهد گفت: «عادت کرده‌ايد کارهايتان را با فرياد پيش ببريد. ديکتاتور هم شما هستيد که در کشور اين بساط را راه‌انداخته‌ايد. همه تريبون‌ها دست شماست مملکت اين طوري شده که هر چه دلتان مي‌خواهد به همه مي‌گوييد و کسي چيزي به شما نمي‌گويد و همه بايد تسليم‌تان باشند، هر چه دلتان خواسته گفته‌ايد».
تقابل لاريجاني- پايداري
هرچه به انتخابات مجلس در اسفندماه نزديک مي‌‌شويم تقابل اعتدالگرايان با دلواپسان به‌خصوص جبهه پايداري بيشتر نمايان مي‌شود. دلواپساني که از ماه‌ها قبل درصدد برنامه‌ريزي براي تصاحب کرسي‌هاي بهارستان بودند؛ اکنون همزمان با اين کار به تخريب و تخطئه چهره‌هاي موثر در جريان اعتدال و اصولگرايان ميانه‌رو مي‌پردازند. در اين راستا بي‌شک موثر‌ترين چهره‌اي که دلواپسان عزم خود را جزم کرده‌اند تا از حضور و تاثير وي در انتخابات پيش رو جلوگيري کنند علي لاريجاني است. سياستمدار کهنه‌کاري که هر چه زمان رو به جلو مي‌رود از قرائت اصولگرايي به سبک دلواپسان فاصله مي‌گيرد بيشتر به سمت اعتدال و اصلاح متمايل مي‌شود. شايد هم همين امر است که باعث شده دلواپسان در جبهه مقابل با او قرار بگيرند. لاريجاني مطلوب اصولگرايان، رئيس مجلس هشتم است نه رئيس مجلس دهم؛ لذا ترجيح مي‌دهند وي را حتي در اردوگاه اصولگرايي نيز تعريف نکنند. هر چند اين رويکرد زياده‌خواهانه و تماميت‌طلبانه دلواپسان نه فقط درخصوص لاريجاني بلکه در مورد ساير قوا و نهادهاي کشور نيز اعمال مي‌شود. 5 ماه ديگر انتخابات مجلس يازدهم برگزار خواهد شد و همين امر موجب شده تا توپخانه دلواپسان بسيار آتشين‌تر از گذشته اصلاح‌طلبان و حاميان دولت را در بهارستان و خارج از آن هدف هجمه و حمله قرار دهد. سخنان حجت‌الاسلام پناهيان در شب‌هاي محرم و تخريب دولت و مجلس، اظهارات اخير کريمي قدوسي نماينده دلواپس و عضو جبهه پايداري در ارتباط با پرداخت بهاي سنگين از سوي روحاني، ظريف و اخيرا هم هجمه به لاريجاني رئيس مجلس نشان مي‌دهد که دلواپسان و تندروها حساب کار را کرده‌اند و ديگر نمي‌خواهند در انتخابات پيش رو بازنده باشند و در اين راستا به تخريب رئيس‌جمهور، وزرا، رئيس مجلس و عده‌اي از نمايندگان مي‌پردازند و شرايط کشور را سياه و نااميد کننده جلوه مي‌دهند.
ديکتاتور شما هستيد
روز گذشته بود که در ميان فريادهاي دو دو نمايندگان کليات طرح تشکيل وزارت بازرگاني به تصويب مجلس رسيد. خبرآنلاين نوشت؛ گرچه انتقادات به تصويب اين طرح به دو دو کردن نمايندگان محدود نشد و کار به تذکرهاي بلند نماينده عضو جبهه پايداري رسيد. پس از تصويب اين طرح نصر‌ا... پژمان‌فر نماينده مشهد با حضور در جايگاه هيأت رئيسه اعتراض خود را اعلام کرد که رئيس مجلس وي را به سمت صندلي خود هدايت کرد، اما اعتراضات وي به حدي ادامه‌‌دار شد که در نهايت لاريجاني خطاب به وي گفت: آقاي پژمان‌فر تذکرتان را ثبت کنيد تا رسيدگي شود اينکه فرياد مي‌زنيد درست نيست، فقط که شما در مجلس تشريف نداريد. عادت کرده‌ايد کارهايتان را با فرياد پيش ببريد. ديکتاتور هم شما هستيد که در کشور اين بساط را راه انداخته‌ايد. بنشينيد و مطابق آيين‌نامه جواب‌تان را مي‌دهيم. در ادامه لاريجاني در پاسخ به پژمان‌فر که وي را تريبون يک طرفه خواند اظهار کرد: تريبون يک طرفه هم شما هستيد که همه تريبون‌ها دست شماست مملکت اين طوري شده که هر چه دلتان مي‌خواهد به همه مي‌گوييد و کسي چيزي به شما نمي‌گويد و همه بايد تسليمتان باشند هرچه دلتان خواسته گفته‌ايد. اين اظهارات لاريجاني با تذکر مجدد پژمان‌فر همراه شد و وي خطاب به رئيس مجلس بيان کرد: اتفاقا تريبون دست ما نيست که ما براي اينکه حرف بزنيم بايد آنقدر داد و بيداد کنيم. تريبون دست من است يا شما؟ ده سال اخوي شما رئيس قوه قضائيه بودند، 12سال شما رئيس مجلس هستيد. در ميدان سيداسماعيل هم مي‌گويند بين ديدگاه روحاني و شما تفاوتي نيست، مملکت دست شماست يا ما؟ شما وظيفه قانوني‌تان که براي اجراي آن قسم ياد کرديد را زير پا مي‌گذاريد. ما ديکتاتور هستيم يا مديريتي که نمي‌گذارد وظيفه قانوني را انجام دهيم؟ اختيارات مجلس را هم گرفتيد و برديد در جلسه سران سه قوه تصميم مي‌گيريد و مجلس را ناکارآمد کرديد.
فقط 3 نفر براي کشور تصميم نمي‌گيرند
رئيس مجلس خطاب به نماينده مشهد اظهار داشت: مي‌گوييد اختيارات مجلس را برديد جاي ديگر، خودتان هم مي‌دانيد شوراي هماهنگي اقتصادي تدبير رهبري بود، آيا من بردم؟ رهبري گفتند اين شورا را تشکيل دهيد اين را به من نسبت مي‌دهيد، ايشان فرمودند رئيس قوه مقننه در اين شورا باشد. چرا مي‌گوييد کرديد؟ من کردم؟ ممکن است تشخيص من با شما يکي نباشد، اما نبايد من را متهم به ديکتاتوري کنيد. لاريجاني ادامه داد: مي‌گوييد اين کشور دست شماهاست. کشور دست مجلس و دولت است، مجلس يک نفر نيست. شما تصميم مي‌گيريد من هم يک نفر از شما‌ها هستم. نماينده‌تر نيستيم. شما با اين حرف‌ها مجلس را خراب مي‌کنيد. اين نيست که سه نفر براي کشور تصميم بگيرند. رئيس قوه مقننه تصريح کرد: من از اينکه مجلس را تمسخر کنند ناراحت هستم. مجلس پايگاه دموکراسي است، اينکه به مجلس بخندند را شما هم نپذيريد. موقعي که درباره کيان مجلس صحبت مي‌کنند وقتي الفاظ رکيک به‌کار مي‌برند، همه بايد دفاع کنيم.