رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: پرداخت 23 هزار میلیارد ریالی پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 23 هزار و 210 میلیارد ریال در این هفته برای تسویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان و دانشگاهیان خبر داد.
«محمد باقر نوبخت» در حساب شخصی خود در توئیتر تصاویری از جدول‌های تخصیص، پرداخت و تسویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان، دستگاه‌های استانی و 34 دستگاه ملی ارائه کرد.
براساس جدول منتشر شده برای تسویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان 22 هزار و 425 میلیارد ریال و برای دانشگاهیان 785 میلیارد ریال پرداخت شده است.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، برای تسویه پاداش بازنشستگان 34 دستگاه ملی دیگر نیز نزدیک به 2 هزار و 300 میلیارد ریال و برای دستگاه‌های 31 استان نیز 44 میلیارد ریال افزایش بودجه به آنها تخصیص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دوشنبه گذشته در حساب شخصی خود در توئیتر نوشته بود که نیمی از پاداش بازنشستگان سال 97 هفته اول شهریوماه پرداخت شد و بقیه پاداش بازنشستگان شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.نوبخت اضافه کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.