محیط‌زیست ایران، در احتضار

احتمالا چند سالی نخواهد پایید که موجود زنده‌ای در آب‌های زلال دیروز، نخواهیم یافت. چون کارخانه‌ها و زباله‌افزایان و زباله‌سازان، جانی برای آبزیان و نفسی برای مردمانی که در اطراف کوهپایه زباله و فضولات مهیا کرده‌اند باقی نمی‌گذارند و نمونه‌های آن فراوان است که بعضی از آنان مستند و مصور بویژه در شمال ایران دیده می‌شود و مسئولان هم بی‌تفاوتند و حرکتی یا طرحی عملی یافت نمی‌شود و رادیو و تلویزیون هم هشدار نمی‌دهد و به آگهی‌های تبلیغاتی رفاه و عالیس و گاج و کتب کنکوری مشغول است و محیط‌زیست از واجبات گمشده و واژه‌های مفقوده دوران ماست. بیاییم یاوران انسانیت باشیم نه درگفتار که در کردار.
به فرموده حکیم فردوسی:
بزرگی، سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چون نیم کردار نیست
محمدحسن اصغرنیا
عضو هیات علمی دانشگاه
مهر 1398