با تصویب شورای پول و اعتبار؛ سقف وام مسکن زوج‌ها 120 میلیون تومان شد/افزایش وام مسکن خانه اولی‌ها به 200میلیون تومان

شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین موافقت کرد.
به گزارش بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود در 12 اردیبهشت ماه موارد زیر را تصویب کرد:
1- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن.
2- موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.

- شهر تهران معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)
- مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 800 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال)
- سایر مناطق شهری معادل 600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می‌شود.
3- بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف 100 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 200 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.
به این ترتیب بانک مسکن می‌تواند به استفاده کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ 100 میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ 200 میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.
4- در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی، موافقت می‌شود.
بر این اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن که تا کنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند، این امکان برای آنها فراهم می‌شود تا ضمن استفاده از امتیاز تسهیلات حساب خود، مابه‌التفاوت تا سقف 600 میلیون ریال از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.
5- با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد.
بر این اساس زوجین دارنده حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کنند.
به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هرکدام 400 میلیون ریال می‌توانند به صورت مشترک 800 میلیون ریال تسهیلات خرید بر روی یک واحد مسکونی دریافت کنند.
6- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل 600 میلیون ریال، مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 500 میلیون ریال، سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال قابل اقدام می‌باشد.
همچنین امکان اعطای تسهیلات ساخت تا 80 درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن اقدام کند.
لازم به توضیح است که افزایش سقف‌ فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (بجز برای حساب‌های تعهدی بانک مسکن) با رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌های عامل قابل اقدام است.
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی در نشستی خبری درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: برخی از این مصوبات مربوط به زوجین، بخشی مربوط به زوجین و افراد و بخش دیگری برای افراد است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد:‌ مقرر شد در کنار تسهیلات حق تقدم برای افراد به صورت انفرادی، 10 میلیون تومان تسهیلات دیگر بدون سپرده پرداخت شود.
میرمحمدصادقی درباره این مصوبات گفت: بر اساس مصوبه اول تسهیلات گیرندگان از محل اوراق حق تقدم مسکن در شهر تهران از اوراق می‌توانستند 60 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها 50 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز 40 میلیون تومان تسهیلات بگیرند با این حال مقرر شد در کنار این تسهیلات برای افراد به صورت انفرادی 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده در نظر گرفته شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص افرادی که مبادرت به خرید اوراق تسهیلات مسکن کرده بودند گفت: پیش از این به افراد مبلغ 60 میلیون تومان در تهران پرداخت می‌شد، اما سقف این تسهیلات برای افراد به صورت انفرادی 10 میلیون تومان افزایش یافته و به 70 میلیون تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که زوجین هر یک می‌توانند 10 میلیون تومان تسهیلات جدید دریافت کنند، سقف تسهیلات برای آنها از 80 میلیون تومان در شهر تهران به 100 میلیون تومان افزایش یافته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره مصوبه دوم شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس، سقف وام جعاله مسکن از 10 میلیون به 20 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی همچنین درباره تسهیلات بدون سپرده که دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار بود تاکید کرد: پیش از این، تسهیلات بدون سپرده برای شهر تهران رقم 50 میلیون تومان بود که افراد می‌توانند 20 میلیون تومان دیگر وام دریافت کنند بنابراین سقف وام دراین بخش به 70 میلیون تومان رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین اظهارداشت: پیش از این تسهیلات بدون سپرده برای هر پلاک ثبتی 50 میلیون تومان بود ولی بر اساس مصوبه جدید شورا هر یک از زوجین می‌توانند 50 میلیون تومان وام گرفته و سقف وام آنها بر روی هر پلاک ثبتی به 100 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برای حمایت از سپرده گذارانی که در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری کرده بودند، شورای پول و اعتبار موافقت کرد تا در صورتی که سقف حساب پس انداز مسکن، صندوق مسکن جوانان و صندوق ساخت مسکن کمتر از 60 میلیون تومان در تهران باشد، مابه التفاوت آن بدون سپرده پرداخت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد: در صورتی‌که فردی تعهدی در قالب حساب پس انداز مسکن، صندوق مسکن جوانان و صندوق ساخت مسکن ایجاد کرده و میانگین دریافت وامش 30 میلیون تومان باشد، بانک مسکن 30 میلیون تومان دیگر بدون سپرده به وی وام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود تسهیلات مسکن بر اساس مصوبات جدید شورای پول و اعتبار اظهارداشت: نرخ سود این تسهیلات براساس نرخ‌های قبلی شورای پول و اعتبار است؛ بر این اساس نرخ سود تسهیلات برای کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند از 8,5 درصد تا 12.5 درصد و نرخ تسهیلات حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) 17 درصد و نرخ تسهیلات بدون سپرده جعاله 18 درصد است.
میرمحمد صادقی درباره میزان اقساط تسهیلات جدید گفت: نحوه پرداخت اقساط این تسهیلات به‌گونه‌ای تعیین شده که چنانچه زوجین بخواهند آن را با شرط پلکانی پرداخت کنند، توانایی آن را داشته باشند؛ میزان این اقساط تقریبا با اجازه یک ملک در شهرهای بزرگ یکسان خواهد بود.
ابلاغ مصوبات جدید تا دو هفته آینده
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار هنوز به شبکه بانکی ابلاغ نشده است، تصریح کرد: ابلاغ مصوبات جدید شورای پول و اعتبار به بانک مسکن و بانک‌های تجاری تا اوایل هفته آینده انجام می‌شود؛ پس از آن باید دستورالعمل داخلی بانک‌ها بر روی این مصوبات ارائه و به شعبات سرپرستی ابلاغ شود که این فرایند به احتمال زیاد دو هفته به طول خواهد انجامید.
وی از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن درخواست کرد که دقت داشته باشند که هنوز هیچ ابلاغیه و یا آئین‌نامه اجرایی برای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به بانک‌ها اجازه داده شده تا در دوره بازپرداخت اقساط خودشان برنامه‌ریزی کنند و این در حالی است که نظر بانک مرکزی در این زمینه این است که حتی‌المقدور برای سپرده‌های تعهدی زوجین تا سقف 12 سال در نظر گرفته شود.
مجوز بانک توسعه تعاون برای پرداخت تسهیلات مسکن
این مقام مسئول در بانک مرکزی از ارائه مجوز به بانک توسعه تعاون به‌منظور ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: از این پس بانک توسعه تعاون نیز مجوز دارد تا تسهیلات ساخت و خرید مسکن را به تعاونی‌های مسکن بدهد.
وی اعلام کرد: بانک توسعه تعاون برای استان تهران تا سقف 60 میلیون تومان و برای مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف 40 میلیون تومان تسهیلات خواهد داد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک توسعه تعاون همچنین می‌تواند تسهیلات ساخت مسکن تا 80 درصد هزینه ساخت را به انبوه‌سازان و یا سایر سازندگان پرداخت کند.
میرمحمد صادقی درباره اینکه آیا این تسهیلات شامل پرداخت تسهیلات به مسکن مهر نیز خواهد شد یا نه؟ توضیح داد: از آنجاییکه تعاونی‌های مسکن مهر ضابطه جداگانه‌ای دارند و بر اساس دستورالعمل خود عمل می‌کنند، مصوبات شورای پول و اعتبار شامل تعاونی‌های مسکن مهر نمی‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
ثبت 375 میلیون دلار مازاد تراز تجاری در فروردین امسال در دیدار ظریف با مقامات عالیرتبه پاکستانی مطرح شد ؛ تاکید ایران و پاکستان بر امنیت بیشتر در مرزها دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مصدومان و محبوسان حادثه انفجار معدن در آزادشهر نوبخت: پاکستان باید امنیت مرزهای داخلی خود را تامین کند استاندار تهران:دولت با برگزاری صحیح و قانونی انتخابات شورایاری‌ها مخالف نبود پیام تسلیت دکتر روحانی به استاندار چهارمحال و بختیاری 2هزار نفر از سربازان منتخب نیروهای مسلح با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق می‌کنند جنگ افروزی چند منظوره ترامپ در شبه جزیره کره با تصویب شورای پول و اعتبار؛ سقف وام مسکن زوج‌ها 120 میلیون تومان شد/افزایش وام مسکن خانه اولی‌ها به 200میلیون تومان روسیه: برجام پیمانی متعادل بین طرفین و استوار بر ان‌پی‌تی است با تصویب شورای پول و اعتبار؛ سقف وام مسکن زوج‌ها 120 میلیون تومان شد/افزایش وام مسکن خانه اولی‌ها به 200میلیون تومان وزیر اطلاعات تاکید کرد: بیشترین افراد لیست دو تابعیتی‌ها، اقامت دارند نه تابعیت از سرگیری نشست "آستانه" درباره سوریه رئیسی: انتخابات در کشور ما تزیینی نیست بلکه رای مردم تاثیر مستقیم در سرنوشت آنان دارد میرسلیم: طرح افزایش یارانه‌ها برای جلب آرای عوام است وزیر دادگستری: ادعای قاچاق 25میلیاردی کذب و قابل تعقیب است دکتر جهانگیری: اقتصاد کشور دوباره در جاده توسعه قرار گرفته است معاون وزیر راه و شهرسازی: تنها 5 درصد پروژه مسکن مهر باقی مانده است دکترحسن روحانی: نمی‌خواهیم به عقب بازگردیم و در میانه راه بمانیم