راز بازگشت شیخ نور

آرمان ملي: از 1384 به اين سو و از زماني که اصولگرايان تندرو قدرت را در کشور قبضه کردند، چندان در عرصه سياست فعال نبود و حضورش محدود به جلسات جامعه روحانيت مبارز مي‌شد. نه در انتخاباتي شرکت مي‌کرد و نه مسئوليت اجرايي خاصي را مي‌پذيرفت با اين وجود به سبب مرام و روش خاصش در دوران مسئوليت، هنوز در ياد مردم باقي مانده بود و حضورش در هر انتخاباتي مي‌توانست معادلات معمول را برهم زند. بعد از مناظرات انتخاباتي 1388 که محمود احمدي‌نژاد از طريق رسانه ملي تهمت‌هايي به او و خانواده‌اش زد، از جامعه روحانيت هم به دليل عدم حمايتشان از او در برابر تهمت‌ها فاصله گرفت و دوري از صحنه اول سياست را ترجيح داد. ناطق نوري از آن زمان مرد پشت پرده‌هاي سياست است که در آستانه هر انتخابات دو جريان اصلي سياسي کشور مي‌کوشند تا حمايتش را جلب کنند و گامي بزرگ به سوي پيروزي بردارند. شواهد نشان مي‌دهد تا پايان انتخابات رياست جمهوري سال 1396 ناطق نوري که روزگاري مرد اول اصولگرايان بود و در انتخابات‌ها براي اين جريان ميدان‌داري مي‌کرد، به حمايت از چهره‌هاي معتدل نظير حسن روحاني مي‌پرداخت و توجهي به اصولگرايان نداشت. حال اما زمزمه‌هايي از بازگشت شيخ نور به عرصه آشکار سياست به گوش مي‌رسد. علي‌اکبر ناطق نوري هفته گذشته پس از 10 سال با دعوت اعضاي جامعه روحانيت مبارز در جلسه اين نهاد حاضر شد؛ اتفاقي که در آستانه انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي کمي عجيب و دور از انتظار به نظر مي‌رسيد. از سوي ديگر او که براي مدت‌ها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر نمي‌شد در شهريور 1398 در جلسات مجمع حاضر شد. بنابراين مي‌توان تصريح کرد که دوران قهر سياسي ناطق پايان يافته است. سيدرضا اکرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز درباره جلسه‌اي که با حضور ناطق نوري تشکيل شد، مي‌گويد: «به هيچ عنوان حضور ناطق در مقام ميهمان نبوده و در مقام صاحب‌خانه به جامعه بازگشتند. و تلاش‌مان اين است که ان‌شاءا... اين حضور ادامه پيدا کند.»
تکليف حضور
پيشتر نيز پيش‌بيني مي‌شد که اگر بزرگان در کشور از شرايط موجود احساس خطر کنند، امکان بازگشتشان به عرصه سياست وجود دارد. عبدا... ناصري فعال سياسي اصلاح‌طلب در اين باره معتقد است: «حضور نيروهاي فراجناحي نظير آقاي ناطق نوري در بزنگاه‌هايي که گروه‌ها و احزاب سياسي دچار بحران مي‌شوند يا افکار عمومي در کارايي آن‌ها ترديد پيدا مي‌کنند، مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. با اين حال گمان نمي‌کنم که در مجموعه حاکميت اراده‌اي براي دعوت از حضور اين چهره‌ها به صورت مستقيم باشد اما اين چهره‌ها مي‌توانند به بازيگرداني و تجميع شخصيت‌هاي اصلي و اثرگذار کمک کنند». او مکانيسم انتخاباتي و رفتار برخي نهادها را از جمله دلايل عدم حضور چهره‌هاي تأثيرگذار در عرصه سياست مي‌داند و مي‌گويد: «اشخاصي چون آقاي ناطق نوري مي‌توانند زمينه‌ساز ايجاد يک تفاهم مشترک و ملي ميان حکومت و مردم شوند. دکتر مصدق مي‌گفت که سرباز را سال‌ها تربيت مي‌کنند تا در زمان جنگ در مقابل دشمن بايستد. او نمايندگان و نخبگان کشور را به سربازاني تشبيه کرد که در زمان نياز بايد براي مصلحت ملت به ميدان آيند و وظيفه خود را انجام دهند. با توجه به اين موضوع، معتقدم زماني که آقاي ناطق نوري به اين نتيجه برسند که حضور آن‌ها نياز کشور است، حتما به ميدان خواهند آمد». مصطفي هاشمي‌طبا، کانديداي انتخابات رياست جمهوري 1396 نيز تأکيد دارد: «آقاي ناطق نوري به پختگي و آينده‌نگري قابل قبولي رسيده است که مي‌تواند در عرصه سياسي نقش‌آفريني مثبتي داشته باشد. بي‌ترديد با ورود او به صحنه سياسي برخي نيروهاي افراطي عليه او موضع مي‌گيرند که اين موضوع ارتباطي به اصلاح‌طلب‌ يا اصولگرا بودن نيروهاي تندرو ندارد. البته ورود مجدد آقاي ناطق به سياست منوط به حوصله او براي کاري سياسي است زيرا فعاليت سياسي مستلزم کار همه‌جانبه است. در چنين حالتي ديگر مهم نيست که چه طيف يا شخصي چه مي‌گويد».
هراس دلواپسان
تأکيد کارشناسان بر لزوم حضور چهره‌هاي ملي، چهره‌هاي جريان دلواپس پيروزي خود را در عدم حضور اين‌گونه افراد مي‌بينند. عليرضا زاکاني، دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در اين باره گفته بود: «ورود چهره‌هاي به اصطلاح فراجناحي نظير ناطق نوري از طراحي‌هاي عناصر دوم خرداد است و از فقر گفتماني و نيروي انساني ناشي مي‌شود». با توجه به اظهارات مي‌توان دريافت که انتخابات‌هاي آتي در ايران نه بر سر اصلاح‌طلبي و اصولگرايي، بلکه بر سر ميانه‌روي و تندروي خواهد بود و با توجه به شرايط خطير کشور در عرصه سياست خارجي، حضور نيروهاي تندرو در قدرت مي‌تواند به فاجعه‌‌اي غيرقابل جبران منجر شود. در اين شرايط چهره‌هايي که توان بسيج مردم براي حضور در انتخابات را داشته باشند، نقش تأثيرگذاري در ممانعت از گذار کشور به سوي افراط‌گرايي دارند. استمرار وضع موجود و حضور چهره‌هاي کم تأثير در عرصه انتخابات با توجه به شرايط خطير کشور نمي‌تواند راهگشا باشد و نياز است که بزرگان دوباره کمر همت ببندند.