رئیس قوه قضائیه: فساد محصول اقدام

یک‏شبه و یک‏روزه نیست
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از فسادها و کجی‌هایی که در نظام اداری صورت می‌گیرد محصول یک اقدام یک‏شبه و یک‏روزه نیست، بلکه محصول یک غفلت، بی‏توجهی و چشم‏بستن بر فساد و خلاف است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در آیین نکوداشت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در تعریف مدیریت هیچ مدیری بدون نظارت مدیریتش تعریف نمی‌شود. مگر ممکن است بدون نظارت مدیری را یا مدیریتی را تعریف کنیم؟ یکی از وظایف مدیر امر نظارت و مراقبت است. همه مدیران در همه سطوح یکی از وظایف مهم‌شان امر مراقبت و نظارت در مجموعه خودشان است.
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه قانون ارتقاء سلامت اداری قانون خوبی است و می‌تواند زمینه‌ای برای تضمین سلامت دستگاه‌ها ایجاد کند، اظهار کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز قانون خوبی است و باید به آن عمل شود؛ نه فقط تخلفات افراد ضعیف مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه قانون، به صورت جامع اجرا شود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه عنوان کرد: این قانون، قانون جامعی است و از قوانین جامع و خوب ما محسوب می‏شود. این قانون باید به صورت جامع نسبت به همه کسانی که تخلف می‏کنند اجرا شود و نه فقط نسبت به افرادی که در سطوح پایین یک اداره و سازمان هستند.
وی افزود: فعال شدن نظارت‏های درون‏ سازمانی که چشمان مدیران هستند، در حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین بسیار می‏تواند کمک کند. حراست‌ها در دستگاه‌ها به‏‏عنوان چشمان مدیران، بسیار می‌توانند در جهت تضمین و حفظ سلامت اداری در یک مجموعه کمک کنند.
رئیسی در ادامه ادعان کرد: زمانی که فساد و تخلفی کشف می‏شود، پرسیده می‌شود که چه زمانی این تخلف پا گرفته، می‏گویند چند سال قبل؛ اما دستگاه‏های نظارتی درون‏ سازمانی و چشمان تیزبین مدیران کجا بودند که این فساد و کجی را ندیدند تا در یک مجموعه و سازمان به یک غده سرطانی تبدیل شود.
رئیسی در این مراسم با بیان اینکه بسیاری از فسادها و کجی‌هایی که در نظام اداری صورت می‌گیرد محصول یک اقدام یک‏شبه و یک‏روزه نیست، بلکه محصول یک غفلت، بی‏توجهی و چشم‏بستن بر فساد و خلاف است، گفت: این موضوع یک مدتی است به مسئله‌ای تبدیل شده که امروز برای مردم، مسئولان و همه غیرقابل تحمل است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: باید علاوه بر نهادها و دستگاه‌های درون‏ سازمانی، بیرون سازمان هم نهادها و دستگاه‌هایی که قانون برای اجرای عدالت پیش‌بینی کرده، فعال در این عرصه عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه فعال شدن نظارت الکترونیک می‌تواند نظارت را برای سازمان بازرسی و دستگاه‌های ناظر، برخط کند، بیان کرد: به‏ویژه مواردی که از دولت می‌خواهد به بخش خصوصی امتیازی داده شود، باید مراقبت بیشتری صورت گیرد. هر بخشی که از دولت می‌خواهد امتیاز داده و موافقت اصولی انجام شود، باید به صورت مضاعف مورد نظارت و مراقبت قرار گیرد.