بنیاد برکت 2800 شغل در نهبندان ایجاد می‌کند

قرارداد ایجاد 2800 شغل در شهرستان نهبندان میان بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی و استانداری خراسان جنوبی، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به امضا رسید.
این قرارداد در چهارچوب تفاهم‌نامه‌ کلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری خراسان جنوبی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم استان، در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و به منظور ایجاد یک‌هزار طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور به امضای محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی و نعمت‌الله رضایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع بنیاد برکت رسید.
رضایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع بنیاد برکت گفت:راه‌اندازی این تعداد طرح اشتغال‌زایی را منجر به ایجاد 2800 شغل ذکر کرد و بیان داشت: یک‌هزار طرح اشتغال‌زایی مذکور در قالب الگوها و مدل‌های اقتصادی اجتماع‌محور «سحاب» (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) و «آسمان» (آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) عملیاتی می‌شود و حجم کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز بالغ بر 800 میلیارد ریال خواهد بود.