عروس فردوس

ضیغمی- «فریبا نادری» به خاطر عشق به بازیگری حتی با دختر دو ماهه اش جلوی دوربین «سعید سلطانی» رفت تا ایفاگر نقش پری سیمای قصه «ستایش3» شودکه این روزها مورد توجه مخاطبان تلویزیون است. نادری از فصل دوم به جمع بازیگران سریال «ستایش»پیوست و ایفا گر نقش عروس حشمت فردوس، زن دوم صابر شد. او که می گوید در انتخاب هایش حساس است در گفت و گو با ما از نقش «پری سیما» سخن گفت و درباره انتخاب نقش هایش صحبت کرد.
ما از فصل دوم به بعد «فریبا نادری» را در نقش متفاوت «پری سیما» در سریال «ستایش» می بینیم. چه شد با وجود این که می دانستید نقش منفی است و شاید بازتاب هایی در جامعه داشته باشد بازی در «ستایش» را پذیرفتید؟
از ابتدا می دانستم که می خواهم نقش چه شخصیتی را بازی کنم و استقبال هم کردم. کار من بازی کردن است و مهم نیست که عده ای بگویند چقدر بدجنس است! به من که نمی گویند بلکه شخصیت این فضا را ایجاد کرده و من سعی می کنم توان بازیگری ام را نشان دهم و این که چقدر می توانم در نقش های متفاوت بازی کنم.