کدام نماینده زن اصلا از مجلس حقوق نگرفت؟

آرمان ملي: رئيس‌جمهور روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به اينکه بهترين مجلس در طول تاريخ انقلاب اسلامي مجلس اول بود، اظهار داشت: در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود. نبايد اينقدر سختگيري کرده و فشار بياوريم و فکر کنيم هرچه اين فيلتر را تنگ‌تر کنيم، نتيجه مثبت‌تري خواهد داشت. در همين زمينه سيدکاظم اکرمي، يکي از نمايندگان دور اول مجلس گفت: آقاي روحاني که خود در مجلس اول حضور داشته، حرف درستي زده است. مجلس اول دربرگيرنده بسياري از مبارزين قبل انقلاب و انسان‌هاي مخلصي بود که دنبال خدمت به مردم بودند نه چيز ديگر. براي نمونه آقاي دکتر صلواتي نماينده محترم اصفهان براي اينکه دوران نمايندگي را به اتمام برساند حتي مجبور شد از خودش براي خدمت به مردم هزينه کند آنهم نه به منظور ورود به مجلس بلکه در طول دوره نمايندگي. زيرا براي ورود به مجلس اصلا نيازي به پول خرج کردن نبود. وي در ادامه گفت: در مثالي ديگر خانم گوهرالشريعه دستغيب و تعدادي ديگر از نماينده‌ها اصلا حقوقي از مجلس دريافت نمي‌کردند. عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، گفت: اگر بخواهند که حضور در مجلس آينده با مشارکت هرچه بيشتر مردم همراه باشد، با توجه به صحبت‌هاي آقاي رئيس‌جمهور، بايد نظارت را به اندازه‌اي اعمال کنند که در دوره اول مجلس شوراي اسلامي وجود داشت؛ يعني يک نظارت حداقلي. وگرنه هر کس را که صلاح مي‌بينند آورده و هرکس که صلاح نيست کنار بزنند، باعث مي‌شود تا مردم علاقه کمتري براي حضور و مشارکت در انتخابات داشته باشند. اکرمي ادامه داد: بي‌ترديد مردم اگر احساس کنند مجلسي قرار است تشکيل شود که صدا و سخن آنها را به گوش مسئولان مي‌رساند و به دنبال منافع خودش نيست، مشارکتي بالا به عمل مي‌آورند. البته نمايندگاني هم در اين مجلس نظير آقايان مطهري، صادقي، حيدري و... بودند که صداي مردم را رساندند و نمايندگان واقعي مردم بودند. اکرمي با اشاره به اين گفته رئيس‌جمهور که گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي مردم و رئيس‌جمهور، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود، اظهار داشت: اين حرفي بسيار درست است که بسياري گروه‌ها نظير نهضت آزادي ايران و بعضي گروه‌هاي ديگري که پيش از انقلاب حضور داشتند با اينکه ممکن است با برخي نظرات آنها موافق نباشيم، در مجلس اول حضور داشتند و عملکرد خوبي هم داشتند. بسياري از اعضاي اين گروه‌ها انسان‌هاي سالم و خوبي بوده و هستند. بنابراين اگر فضا را باز کنيم که صاحبان همه نگرش‌ها بتوانند وارد مجلس شوند، بي‌ترديد آمار مشارکت بسيار بالا خواهد رفت. فضا نبايد محدود به حضور عده‌اي گردد که «انقلابي» خوانده مي‌شوند يا اينکه تنها جمع اندکي آنها را انقلابي مي‌شناسند.