همسر کاووس سید امامی از ایران رفت

آرمان ملي- حميد شجاعي: پس از دستگيري فعالان محيط زيست از جمله کاووس سيد امامي همسر وي نيز به دستور مقام قضايي ممنوع الخروج شد و پس از درگذشت سيدامامي نيز ماه‌ها اين حکم همچنان تمديد شد، اما وکلاي وي به دادسراي انتظامي قضات شکايت کردند تا اينکه دستور مزبور رفع شد. در اين راستا حال که کمتر از 2 سال از درگذشت کاووس سيدامامي مي‌گذرد به گفته وکيل همسر وي، مريم ممبيني با اخذ گذرنامه و بدون مشکل براي ديدن فرزندان خود از کشور خارج و عازم کانادا شده است. اين احتمال مي‌رود که همسر سيدامامي براي هميشه ايران را ترک کرده و قصد اقامت در خارج از کشور را داشته باشد.
مرگ فعال محيط زيست
اواخر سال 96 بود که عده‌اي از فعالان محيط زيست به دلايل امنيتي بازداشت و روانه زندان شدند. يکي از اين افراد دکتر کاووس سيدامامي دکتراي جامعه‌شناسي، استاد دانشگاه و فعال محيط زيست بود که در 4 بهمن 96 دستگير و در 19 بهمن در زندان اوين درگذشت. درباره علت و چگونگي درگذشت وي اظهار نظرها و سخنان بسياري مطرح شد که هر کدام در جاي خود مورد تامل است، اما روايت غالب اين بود که سيدامامي در زندان خودکشي کرده است. کما اينکه جعفري دولت‌آبادي دادستان وقت تهران در اين باره گفته بود «سيدامامي با توجه به اينكه مي‌دانسته است اعترافات زيادي هم عليه وي شده و هم خود اعترافاتي داشته، متاسفانه در زندان دست به خودكشي زده است». اين در حالي است که در همان زمان چندي از نمايندگان مجلس به پرونده فعالان محيط زيست بازداشت شده ورود کرده و قول پيگيري دادند، اما پيگيري‌هاي آنها نيز به نتيجه نرسيد. در اين ميان ابعاد مختلفي از مرگ سيدامامي مورد بررسي قرار گرفت و خانواده وي نسبت به بسياري از مسائل اظهار نظر کردند، اما در اصل موضوع تاثيري ايجاد نکرد و پرونده بسته شد. به دنبال اين قضيه و تشکيل پرونده براي فعالان محيط زيستي، مريم ممبيني همسر کاووس سيدامامي نيز با دستور مقام قضايي ممنوع‌الخروج شد و چند مرتبه نيز از او به عنوان مطلع تحقيق به عمل آمد. دستور ممنوع‌الخروجي ممبيني دي سال 97 دوباره تمديد شد که وکلاي وي از سرپرست دادسراي امنيت به عنوان صادر و تمديدکننده دستور ممنوع‌الخروجي به دادسراي انتظامي قضات شکايت کردند تا اينکه دستور مزبور رفع شد.
خروج همسر سيدامامي از کشور
مريم ممبيني همسر کاووس سيدامامي متهم پرونده معروف به فعالان محيط زيستي که بهمن سال 96 در اوين خودکشي کرد، با رفع دستور قضايي مبني بر ممنوعيتش براي خروج از کشور، از ايران رفت. ايرنا نوشت؛ پيام‌درفشان وکيل همسر کاووس سيدامامي با اعلام اين خبر اظهار کرد: بر اساس طرح و پيگيري مساله در بخش مرکزي دادستاني تهران و دادسراي انتظامي قضات و پيرو مذاکرات انجام گرفته بين مسئولان دادسراي انتظامي قضات و سرپرست دادسراي اوين به عنوان مقام قضايي صادرکننده دستور ممنوع‌الخروجي و نهاد امنيتي مسئول پرونده، دستور رفع ممنوع‌الخروجي موکل صادر شد. اين وکيل دادگستري افزود: در اين راستا موکل با اخذ گذرنامه به صورت قانوني و بدون ايجاد هرگونه مشکل و مانع از کشور خارج و نزد فرزندان خود به کانادا رفته است که بنا بر تصميم خودشان بعد از خروج از کشور، مساله به من اعلام شد و اکنون بنا بر اهميت مساله و احترام به افکار عمومي، کليت سير امر منعکس مي‌شود.