گزارش اولیه سیلاب‌های اخیر به رئیس‌جمهور ارائه شد

رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها از ارائه گزارش اولیه سیلاب‌های اخیر به رئیس‌جمهوری خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمدآبادی در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش در خصوص سیلاب‌های اخیر در ساختمان مرکزی تهران برگزار شد، با تاکید بر این که گزارش اولیه این سیلاب‌ها ۲۳ مهر ماه جاری به رئیس‌جمهور ارائه شد، اظهار کرد: بر اساس حکم رئیس‌جمهور باید ۶ ماه بعد از حکمی که ایشان به من به عنوان رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب‌ها دادند، گزارش نهایی را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کردیم؛ در واقع ۲۷ مهر این گزارش باید نهایی می‌شد؛ اما ما امروز گزارش اولیه را به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال کردیم. رئیس دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: گزارش نهایی سیلاب‌های اخیر تا دو ماه آینده آماده و منتشر می‌شود و امروز طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کردم حدود دو ماه برای ارائه گزارش دقیق‌تر در خصوص سیلاب‌ها فرصت بدهند و این گزارش حدود دو ماه دیگر منتشر می‌شود. رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها تاکید کرد:‌ بعد از دستور رئیس جمهور به منظور بررسی دلایل این سیلاب‌ها ما بر حسب وظیفه به منظور پاسخ به ۱۱۰ سوال رئیس‌جمهور باید ابتدا روایتی را از سیل، ثبت و در مرحله دوم آسیب‌ها را شناسایی می‌کردیم و در نهایت رهنمودها و راهکارهای خود در حوزه‌ سیلاب‌ها را ارائه می‌دادیم، به همین منظور هیاتی برای ارائه گزارش در این سه مرحله تشکیل شد. دکتر نیلی خاطرنشان کرد: هیات بررسی سیلاب‌های اخیر متشکل از ۲۵۰ نفر از متخصصین کشور از دانشگاه‌های مختلف و پژوهشگران بودند که این افراد مسئولیت تهیه گزارش را در قالب ۱۶ کارگروه عهده‌دار شدند. در واقع ۲۵۰ نفر دیگر نیز به شکل‌های مختلف با کارگروه‌های این موضوع همکاری کردند.