خطوط مترو تهران به بیش از 500 کیلومتر افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه (مترو) با بیان اینکه ناوگان مترو در داخل و اطراف تهران درحال توسعه است گفت: تا 22 سال آینده وسعت این ناوگان به بیش از 500 کیلومتر می‌رسد.
به گزارش ایرنا، علی امام اظهارداشت: درحال حاضر خطوط مترو تهران در هفت خط و 230 کیلومتر احداث شده و با 122 کیلومتر فعال است که در افق 1420 یعنی تا 22 سال آینده باید به همین میزان وسعت مترو افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در افق 1420 در برنامه شبکه حمل و نقل ریلی علاوه بر تکمیل خطوط 6 و 7 باید خطوط 8، 9، 10 و 11 و همچنین 2 قطار اکسپرس (تندرو) نیز ساخته و تجهیز شود.
امام تاکید کرد: این طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران و حومه در سال‌های 95 تا 97 تدوین و برای تصویب به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شده است که طی ماه‌های آینده نهایی و اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توسعه این خطوط ناوگان مترو تهران تعداد سفرهای مترو روزانه به 10 میلیون سفر می‌رسد و همچنین سهم سفر حمل و نقل ریلی از 10 درصد به 30 درصد افزایش می‌یابد.
مدیرعامل قطار شهری تهران و حومه با بیان اینکه توسط خطوط مترو در سال 65 شکل اجرایی و عملیاتی گرفت افزود: در آن سال و شرایط دفاع مقدس، خطوط مترو به شرط اینکه دولت بودجه‌ای ندهد تصویب شد.
وی ادامه داد: در آن سال‌ها کشور درگیر جنگ بود و دولت پولی نداشت که بتواند کمک کند به همین منظور دهه 60 و 70 خط 5 مترو تهران و حومه بدون بودجه دولتی راه‌اندازی شد.
امام خاطرنشان کرد: وقتی که در سال 1377 اولین خط قطار مترو تهران- کرج راه‌اندازی شد و مردم و مسئولان شیرینی این شبکه حمل و نقلی را چشیدند از دهه 80 بود که به دلیل افزایش هزینه‌های احداث و راه‌اندازی خطوط مترو جو تغییر کرد و در سال 95 قانونگذار در طرح حمایت از سامانه ریلی به دولت اجازه داد که بخشی از درآمد خود را به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی اختصاص دهد.
به گفته وی، درحال حاضر ضرورت وجود مترو برای دولتمردان و مدیران شهری به اثبات رسیده و باید تلاش کرد که توسعه خطوط مترو تهران و حومه طبق افق سال 1420 توسعه یابد.