نماینده مشهد: قطعا جلیلی و قالیباف از مشهد کاندیدا نمی‌شوند

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: قاليباف قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارد، اما شايد سعيد جليلي بخواهد از شهر‌هاي ديگر در انتخابات آينده کانديدا شود. رضا شيران خراساني، درباره احتمال کانديدا شدن سعيد جليلي و محمدباقر قاليباف در انتخابات مجلس از حوزه انتخابيه مشهد، افزود: قطعا جليلي و قاليباف از حوزه مشهد کانديدا نمي‌شوند و صحبت‌هايي که در اين زمينه مطرح مي‌شود، درست نيست. نماينده مشهد در مجلس افزود: در مشهد پروسه‌اي چيده شده است که همه جبهه‌هاي اصولگرا اعم از پايداري و ساير جبهه به ليست واحد براي انتخابات مجلس برسند. وي ادامه داد: قطعا علاوه بر نمايندگان فعلي، نمايندگان ادوار و افراد جديدي هم در اين ليست خواهند بود، شورايي که در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌کند، معيار‌هايي دارد که براساس آن افراد را انتخاب و بعد در مورد هر کدام از افراد راي‌گيري مي‌شود.شيران خراساني درباره حضور قاليباف در انتخابات مجلس يازدهم گفت: با قطعيت مي‌گويم آقاي قاليباف نه از مشهد و نه از تهران کانديدا نمي‌شود، چرا که قصدي براي حضور در انتخابات مجلس ندارد، اما اينکه ليستي در مشهد ارائه ندهند بحث ديگري است و شايد ليستي از جانب قالبياف ارائه شود. وي درباره احتمال کانديداتوري سعيد جليلي هم گفت: آقاي جليلي نيزاز مشهد کانديدا نمي‌شود، اما شايد از شهر‌هاي ديگر در انتخابات مجلس کانديدا شود.