چرا به دانشجویان شاغل وام تعلق نمی‌گیرد؟

«عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می‌باشد. (به استثنای کار دانشجویی)» این جمله بند چهارم آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم است. براساس این قانون، به دانشجویان شاغل هیچ‌گونه وامی از این صندوق تعلق نمی‌گیرد. در همین خصوص رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده است که در صندوق رفاه مکلف به پرداخت وام بیمه دانشجویان دکتری نیستیم، اما پرداخت آن را نیز حذف نکردیم.  این در حالی است که مهرماه سال گذشته رئیس صندوق رفاه دانشجویی خبر داده بود که وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ویژه دانشجویان دکتری غیرشاغل است.
 به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» وی اعلام کرده بود که با سازمان تامین اجتماعی جلساتی برگزار شود تا با عقد تفاهمی، سامانه‌ای تعریف شود تا در آن دانشجوی شاغل و غیرشاغل مشخص شوند. گویا این سامانه تعریف شده است و حالا دانشجویان از دریافت وام صندوق رفاه دانشجویی محروم شده‌اند. اگر دانشجویی وارد سامانه ثبت وام دانشجویی شود و اشتغال به کار داشته باشد، از طریق سیستم به وی پیغام می‌دهند که به دلیل اشتغال به کار، وام دانشجویی به شما تعلق نمی‌گیرد. حالا این سامانه گریبان کسانی را که شاغل نبوده‌اند و صرفاً برای خود بیمه رد می‌کرده‌اند نیز گرفته است.
نقض قانون مصوب مجلس
در اسفند ماه سال 71 به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد، تشکیل صندوقی‌تحت عنوان «‌صندوق رفاه دانشجویان» در هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. 
در قانون صندوق رفاه دانشجویان تاکید شده است که کلیه اموال و دارایی‌های صندوق فعلی رفاه، اعم از منقول و غیر منقول تحت نظر هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعداد دانشجویان موجود بین صندوق‌های رفاه در ‌وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شد. همچنین تاکید شده است که بودجه صندوق دانشگاه‌های غیر دولتی از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و وجوه از محل برگشتی‌اقساط بدهکاران تأمین می‌شود. در این قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگبان رسیده است ماده یا تبصره‌ای برای دانشجویان شاغل و غیرشاغل ذکر نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون عدم اختصاص وام به دانشجویان شاغل بر اساس تصمیم هیئت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان شکل گرفته است و این قانون مجلس را مبنی بر اینکه «وام‌های دانشجویی به نحوی عادلانه و یکنواخت میان دانشجویان توزیع شود» را نقض می‌کند. صندوقی که با هدف کمک مالی به دانشجویان آغاز کرده است حالا برای این رسالت شرط و شروط گذاشته است. 
وام بیمه یا وام شهریه؟
در همین خصوص امروز(دوشنبه) رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه مکلف به پرداخت وام بیمه دانشجویان دکتری نیستیم اما پرداخت آن را نیز حذف نکردیم، گفته: افرادی که به صورت مصداقی در این زمینه با مشکل مواجه هستند می‌توانند مشکلات خود را از طریق ایمیل با صندوق در میان بگذارند؛ چرا که باید این موارد مورد بررسی بگیرد تا در صورت نقص پرونده و مدارک مشکل موجود رفع شود. بنابراین، این مشکل بر مبنای سیاست کلی صندوق ایجاد نشده است.
«دکتر ناصر مطیعی» با تاکید بر اینکه صندوق رفاه دانشجویان مکلف به بیمه کردن تمامی دانشجویان دکتری نیست، تصریح کرد: این صندوق وامی را به منظور بیمه تکمیلی دانشجویان دکتری دوره روزانه پرداخت می‌کند اگر چه در حال حاضر بسیاری از این افراد شاغل هستند و از طریق محل کار تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و ارتباطی با صندوق رفاه پیدا نمی‌کنند.
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: با توجه به اینکه مدت زیادی از شروع سال تحصیلی جدید نگذشته است بنابراین هنوز آمار دانشجویانی که از وام بیمه استفاده می‌کنند مشخص نیست. ضمن اینکه در یک ماه اول شروع سال تحصیلی این درخواست دانشجویان در دانشگاه‌ها ثبت مي‌شود بنابراین  تعداد متقاضیان این وام تا پایان ماه مشخص خواهد شد.
این صحبت‌ها در حالیست که یکی از دانشجویان که در این خصوص با مشکل مواجه شده است در تماس با با «مردم‌سالاری آنلاین» گفته بود: «فرض کنید شما دانشجوی روزانه هستید و خودتان برای خودتان بیمه رد می‌کنید، در زمان ثبت نام وام وقتی کد ملی را در صندوق رفاه برای دریافت وام وارد می‌کنید در حالی که خودتان برای خودتان بیمه رد کردید، سیستم اجازه ثبت نام نمیدهد و پیغام میدهد به دانشجویان شاغل وام تعلق نمی‌گیرد.» همچنین در آیین‌نامه جدید آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آمده است که وام به دانشجویان شاغل تعلق نمیگیرد. اما سوال اصلی این است که بودجه‌ای که برای همه دانشجویان در نظر گرفته شده است، حالا کجا مصرف می‌شود که برخی دانشجویان از دریافت خدمات محروم شده‌اند؟ این درحالی است که اکثر دانشجویانی که در دوران تحصیل شاغل نیز هستند، به دلیل نیاز مالی شاغل شده اند و این اتفاق می‌تواند نیاز مالی آنها را تشدید کرده و حتی برخی را وادار به ترک تحصیل کند.