از بحران کاغذ عبور کردیم

روزهاست که اخبار خوب از وضعيت صنفي رسانه‌هاي مکتوب شنيده نمي‌شود و مديران مسئول اين رسانه‌ها در انتظار شنيدن خبرهاي خوش از وزارت ارشاد بودند چرا که معاون مطبوعاتي اين وزارتخانه بارها نشان داده که هم و غم خود را معطوف به حل مشکلات رسانه‌ها مي‌کند مانند ديروز که خدادي به فارس گفت: «از بحران کاغذ عبور کرديم». معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اظهار داشت: بازار کاغذ تقريبا به آرامش اوليه رسيده است. 15 هزار تن کاغذ هم در مرحله واردات قرار دارد. يکي از مشکلات ما در عرصه رسانه بحث عرضه و تقاضاست. نظام اصلي اقتصاد رسانه برمبناي فروش است و نه صرفا تبليغات. اگر عرضه و تقاضا منطق رسانه باشد، همه چيز درست پيش خواهد رفت. خدادي به تغييرات در پرداخت يارانه و نمايشگاه مطبوعات هم پرداخت.
نحوه تخصيص يارانه به رسانه‌ها
موضوع ديگري که خدادي به آن پرداخت بحث يارانه مطبوعات بود. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گفت: در مورد هدفمندي اينطور تصميم گرفتيم که اگر مي‌خواهيم از رسانه حمايت کنيم، از محتواي آن حمايت کنيم و نه از اسم رسانه. وي درباره جزئيات اين شيوه هم چنين توضيح داد: در اين زمينه ما 2 انتخاب داريم. تا به حال ما ازوجود يک رسانه حمايت مي‌کرديم، يک کسي اسمش رسانه بود و ثابت مي‌کرد که منتشر شده و مي‌آمد و يک حمايتي مي‌گرفت. خروجي اين نوع حمايت شايد در يک روزي لازم بود ولي امروز ديگر همه قبول دارند که بايد از محتواي رسانه حمايت کنيم. به اضافه اينکه يادمان نرود ما تا به حال پول نفت داشته‌ايم اما حالا ديگر اين پول را به اندازه قبل نداريم و پول ماليات مردم را داريم و حق مردم است که هزينه منطبق بر نياز آنها باشد و درزندگي خود اثرش را مشاهده کنند. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در واکنش به اين که اين موضوع در ظاهر بهتر است و حتي مي‌توان گفت که وابستگي‌ها را هم کم مي‌کند، تصريح کرد: دقيقا همينطور است و مهم‌تر اينکه فضاي رقابت در رسانه، به جاي محتوا تبديل به رقابت در تعداد شده بود و ما به جاي اينکه در محتوا رقابت کنيم، در تعداد رقابت مي‌کرديم و نشريات، رسانه‌ها و... را مي‌ديديم که خروجي‌هاي مختلفي را تدارک ديده‌اند. در نهايت اقيانوسي عظيم با وسعت يک بند انگشت پديد آمده بود که نه داخل آن مي‌شود ماهي گرفت، نه مي‌توان شنا کرد، نه قايق و کشتي راند. وي افزود: ما اقيانوسي درست کرده‌ايم با تعداد زيادي رسانه که وقتي داخل آن مي‌رويم مي‌بينيم که برخي رسانه‌ها حتي رويشان نمي‌شود که تيراژشان را اعلام کنند. چرا برخي به دستکاري آمار سايت الکسا روي آورده‌اند؟ چرا تيراژ واقعي را نمي‌توانيم اعلام کنيم؟ چرا؟ چون اساسا مخاطب موضوع اول رسانه‌ها براي ماندگاري اثر و درامد نيست. خدادي در پاسخ به اين سوال که يعني شما در بحث اختصاص يارانه موضوع شفافيت تيراژ را که براي بسياري از رسانه‌ها موضوعي محرمانه است را هم مد نظر قرار داده‌ايد؟ گفت: -ببينيد اين موضوع، موضوع اول ما نيست و به خود رسانه برمي‌گردد.
کارکرد ما نظارتي است
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد همچنين به اين سوال که اما اگر اين موضوع به پرداخت يارانه ارتباط داشته باشد شما نمي‌توانيد از کنار آن بگذريد و اينکه آيا گروه حقيقت‌يابي وجود دارد که اگر رسانه‌‌اي خواست حقيقت را نگويد شما متوجه آن بشويد؟ پاسخ داد: به نکته دقيقي اشاره کرديد. اينجا همان جايي است که ما ورود مي‌کنيم. اينکه ما بخواهيم کند و کاو کنيم که هر رسانه‌اي چقدر تيراژ داشته است، اين طور نيست کارکرد ما نظارتي است و بنايمان هم بر اعتماد است اما ابزارهاي نظارتي را بيشتر در محتوي بايد جست‌وجو کنيم نه در تيراژ. البته رسانه‌ها بايد در سامانه جامع اعلام وصول داشته باشند. وي درباره شاخص‌هاي ارزيابي گفت: ما شاخص‌هايي طراحي کرديم که محوريت آن بر محتواست؛ درواقع از کمي به کيفي تغيير جهت داده‌ايم و هدفمان نيز اين است که محتواي رسانه‌ها گسترش و اثر رسانه تعريف رسانه باشد. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در بخش ديگري درباره اينکه شاخص‌هاي جديد چگونه طراحي شدند، اظهار کرد: شاخص‌هاي جديد يک مثلث دارد که ضلع اولش در حقيقت توليد محتواست؛ حداقل ضريب کيفي را به 40 درصد رسانده‌ايم به اين معنا که بايد 40 درصد از محتواي يک نشريه متعلق به خودش باشد. البته از نظر من اين درصد بايد بالاتر قرار بگيرد و ما فعلا با اين عدد شروع کرده‌ايم. يعني شما حداقل 40 درصد محتواي رسانه‌ات را خودت توليد کن. نکته دوم ضريب انتشار نشريات است که در در دو مرحله تعريف کرديم؛ مرحله اول 70 درصد و مرحله دوم 90 درصد چرا که از نظر من قابل قبول نيست که هفته‌نامه‌اي به جاي انتشار 52 شماره در سال، تنها 10 هفته منتشر شود و ما پول حمايتي را به او پرداخت کنيم. نکته سوم نيز به مختصات و اولويت‌هاي موضوعي برمي‌گردد. بالاخره ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که مثلا اولويت اول اگر محيط زيست است، ما اين موضوع را تعقيب مي‌کنيم و به رسانه‌ها کمک مي‌کنيم. اولويت، اولويت نيازهاي مردم است. قطعا مباحث اقتصادي و اجتماعي در راس است.
تغيير در نمايشگاه مطبوعات
خدادي در نهايت به موضوع برگزاري نمايشگاه مطبوعات پرداخت و توضيح داد: دنبال اين هستيم که ديگر نمايشگاه به شکل تبليغاتي نداشته باشيم و استان‌ها ميزبان نمايشگاه باشند. نمايشگاه مطبوعات 100 درصد از محل ديد و بازديد و تبليغات رسانه‌ها بايد تبديل شود به محملي براي افزايش مهارت رسانه‌اي و تقويت اقتصاد رسانه‌ها و رسانه‌ها بروند به سمت کسب و کار، مهارت و محتوا و اين موارد را به نمايش بگذارند. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در پاسخ به اينکه پيش‌بيني مي‌کنيد نمايشگاه مطبوعات در نيمه دوم امسال به برگزاري برسد، گفت: اميدوارم.