دروغ آشكار عليه هاشمی

آرمان ملي- حميد شجاعي: دستگيري روح‌ا... زم سرشبکه ضد انقلاب آمدنيوز گرچه اشراف اطلاعاتي و اقتدار امنيتي نيروهاي مسلح کشورمان را نشان داد، اما اين مساله ملي توسط برخي جريانات به دستاويزي براي تسويه حساب سياسي بدل شده تا دولت را هدف تخريب قرار دهند. البته تنها دولت مورد تخريب نيست بلکه انتشار ويدئويي از روح‌ا... زم که در آن به همکاري با ستاد آيت‌ا... اشاره کرده و خود را رئيس ستاد جنگ رواني ستاد معرفي کرده نيز اين روزها در راستاي تخريب آيت‌ا... هاشمي و ارتباط اين مجموعه با زم قلمداد مي‌شود. محمد هاشمي برادر و رئيس ستاد انتخابات آيت‌ا... در سال 84 مي‌گويد: «از زماني که من در ستاد بودم اصلا يادم نمي‌آيد که آقاي روح‌ا... زم را آنجا ديده باشم. البته پدرش گاهي مي‌آمد اما پسر خير.»
رئيس ستاد جنگ رواني؟
اخيرا فيلمي کوتاه از زم در فضاي مجازي منتشر شد که در آن ادعاي همکاري او با ستاد هاشمي مطرح مي‌شد. زم در اين فيلم مدعي مي‌شود: «سال 84 رشته روابط عمومي مي‌خواندم و در قالب پروژه‌اي روي موضوع شايعه و زمينه‌هاي به وجودآمدن آن کار مي‌کردم. پروژه را به مهدي هاشمي دادم گفتم اين را بخوان شايد در کارهاي ستاد بتواني ازش استفاده کني و به دردت بخورد. او پروژه را خواند و گفت «چقدر خوب است، اين پروژه را کجا دادي؟»، گفتم «دادم دانشگاه»، او گفت «بيا پروژه را اينجا اجرا کن». گفتم «کجا؟» گفت «ستاد بابام». ما رفتيم نشستيم آنجا، يک کارهايي کرديم که حالا نگويم چه کار کرديم. من سال 84 رئيس ستاد جنگ رواني ستاد آقاي هاشمي بودم. بدترين کارها را عليه احمدي‌نژاد کرديم.» جالب اينجاست که وي خود را به نوعي رئيس تيم رسانه‌اي ستاد آيت‌ا... خوانده در شرايطي که چنين گفته‌اي از اساس باطل است و دست اندرکاران اين موضوع آن را تکذيب کرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد جرياني با پخش چنين فيلم‌هايي با قصد مشخص به دنبال تخريب چهره و شخصيت آيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا...هاشمي است. گويا ماجراي روح‌ا... زم و آمدنيوز ابعاد گسترده‌اي دارد بايد از اين پس هر از چندي منتظر انتشار ويدئويي از وي با اهداف مشخص براي تخريب برخي مسئولان و چهره‌هاي انقلابي باشيم.
تکذيب ادعاهاي زم
پس از انتشار ويدئويي از روح‌ا... زم که در آن از همکاري با ستاد آيت‌ا... هاشمي سخن مي‌گويد برخي نزديکان آيت‌ا... نسبت به اين گفته‌ها واکنش نشان دادند. نامه نيوز نوشت، حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي و عضو ستاد انتخاباتي مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني در سال 84 درباره صحت اين ادعاي روح‌ا... زم گفت: مسئول ستاد آن سال آقاي محمد هاشمي بود اما خود من هيچ وقت آقاي زم را در ستاد نديدم. رئيس ستاد انتخابات مرحوم هاشمي رفسنجاني در سال 84 نيز در واکنش به ادعاي روح‌ا... زم اظهار داشت: چنين موردي در ستاد و دفتر آقاي هاشمي هيچ وقت نبود که بخواهد عليه کسي شايعه‌سازي کند. محمد هاشمي افزود: از زماني که من در ستاد بودم اصلا يادم نمي‌آيد که آقاي روح‌ا... زم را آنجا ديده باشم. البته پدرش گاهي مي‌آمد اما پسر خير. هيچ وقت نيامد. وي با رد ادعاي شايعه‌سازي عليه احمدي نژاد در ستاد انتخابات مرحوم هاشمي تصريح کرد: در ستاد و دفتر اصلا اين حرف‌ها نبود و کذب محض است.
واقعيت ندارد
دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي درباره حضور زم در ستاد آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: خوب به ياد ندارم، اما در ستاد آقاي رفسنجاني حتي اسم او را هم نشنيدم چه برسد به اينکه او را ببينم؛ البته من خيلي در ستاد مسئوليتي نداشتم. انصاف نيوز نوشت، غلامحسين کرباسچي گفت: اين صحبت‌هاي آقاي زم قديمي است و به طور کلي از اينگونه صحبت‌ها بسيار دارد و فکر نمي‌کنم واقعيت داشته باشد.
بي‌اعتبار و بي‌مبنا
مشاور آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني در واکنش به اظهارات زم در خصوص حضور در ستاد آيت‌ا... هاشمي با بيان اينکه اين هم از توهمات روح‌ا... زم است، گفت: اصلا چنين بخشي در ستاد نبود، که حالا آقاي زم رئيس آن باشد. فواد صادقي افزود: آقاي هاشمي يک ستادي داشتند که مسئولان آن هم مشخص بودند و يک سري فعاليت مي‌کردند؛ براساس گزارش وزارت کشور کمترين تخلفات را ستاد آقاي هاشمي داشته، بيشترين تخلفات هم تخريب آيت‌ا... هاشمي از طرف جريانات سياسي و وابسته به نهادها بوده است. وي افزود: آقاي زم با يک سري افراد که در خارج از کشور، براساس مسائل روز و اهدافي که آن زمان داشتند، روايت‌هايي را از تاريخ و گذشته خلق مي‌کردند؛ بيش از 90 درصد صحبت‌هاي آقاي زم بي‌اعتبار و بي‌مبنا بوده است. اين هم جزو آن نود درصدي است که هيچ مبنايي ندارد.