زد و بند همه خانه های یک روستا

در مبارزه با فساد اصلاح‌طلب و اصولگرا نمي‌شناسيم
آرمان ملي- سهيل ثابت: به قرائت بسياري مهم‌ترين مشکل امروز جامعه که مثل موريانه پايه‌هاي کشور را از بين مي‌برد مفاسد اقتصادي است و لزوم مبارزه براي خشکاندن ريشه اين مفاسد بيش از هر زمان ديگري است. در اين ميان رسانه‌ها نقش بسزايي در گزارشگري و شفافيت امر فساد در جامعه دارند، اما چگونگي برخورد با اين رسانه‌ها در افشاي مفاسد نيز در نوع خود جاي تامل دارد. احمد توکلي رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌گويد: «بايد کاري کنيم که مردم به صحنه مبارزه با فساد بيايند و حرکت اجتماعي در مبارزه با فساد ايجاد شود، هدف ما اين بود که ترس و ياس مردم نسبت به مبارزه با فساد را کم کنيم. در مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب و شيعه و سني نمي‌شناسيم.»
رسانه‌ها و گزارشگري فساد
مبارزه با فساد امري است که تاکنون بارها مورد تاکيد مقامات و مسئولان ارشد کشور بوده و هر کدام به نحوي از عزم جدي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين زمينه خبر داده‌اند. لذا قوه قضائيه به عنوان پيشاني مبارزه با فساد ماه‌هاست که بجد درگير مبارزه با مفاسد اقتصادي و شعب ويژه‌اي نيز براي بررسي اين مفاسد تخصيص داده است. با اين حال برخي پرسش‌ها به اين رويه وارد است که توفيق يا عدم توفيق اين مبارزه را مشخص مي‌کند. نخست اينکه چرا نبايد نظارت‌ها در دستگاه‌هاي مختلف به حدي باشد که موجبات شکل‌گيري و رشد فساد را فراهم آورد؟ دوم اينکه صرفا برخورد با شخص فاسد متضمن از بين رفتن فساد است يا فقط باعث مي‌شود که فساد در جاي ديگري توسط شخصي ديگر انجام شود؟ نکته سوم نيز اينکه با افشا کنندگان فساد چگونه برخوردي صورت مي‌گيرد و آيا رسانه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از دايره امنيتي برخوردار هستند که بدون نگراني از تبعات و عواقب بتوانند با فراغ‌بال به کشف و افشاي فساد بپردازند؟ همگان بدين امر معترفند که رسانه‌ها چشم بينا، گوش شنوا و زبان گوياي جامعه هستند و با شفافيت به روشنگري درباره تمام پديده‌ها و پديدارهاي سياسي مي‌پردازند. با اين حال هستند افراد يا جرياناتي که اينگونه عملکردهاي رسانه‌ها را بر نمي‌تابند و در برابر هر گونه شفافيت رسانه‌‌اي موضع‌گيري مي‌کنند. اين در حالي است که 17مهرماه رئيس قوه قضائيه در سخناني گفت: «دستگاه‌هاي کشور بايد از انتقادات مردم، انتقادات رسانه‌ها، انتقادات دلسوزان و انتقادات مصلحان استقبال کنند. بايد از گزارشگران فساد استقبال شود و مورد تشويق قرار گيرند»‌، اما به‌نظر مي‌رسد که اين اعتماد و اطمينان در جامعه به‌وجود نيامده که رسانه‌ها به گزارشگري فساد بپردازند. در نتيجه اگر پيش از اين به رسانه‌ها و مطبوعات اجازه داده مي‌شد که در خصوص مسائلي مثل مفاسد اقتصادي و بسترهاي آن بسيار بيشتر و بهتر به کنکاش و روشنگري بپردازند و به هر عنوان جلوي رسانه‌ها گرفته نمي‌شد، امروز شاهد پديده‌هاي فاسد و فراري چون مرجان شيخ‌الاسلامي، محمودرضا خاوري و... نبوديم.
با مجرمين يقه سفيد روبه‌رو هستيم
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت اظهار داشت: بزرگترين مانع بر سر راه توسعه فساد است، فساد، اشتغال را کم مي‌کند و هزينه توليد را بالا مي‌برد. از لحاظ فرهنگي، فساد، روحيه کار را از بين مي‌برد و دروغ را رواج مي‌دهد. احمد توکلي درهمايش هم‌انديشي داوطلبان همکاري با ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: ديده‌بان شفافيت و عدالت، توان مجازات قانوني مفسد را ندارد، بزرگترين اهرمي که براي مجازات در اختيار ما قرار دارد، افکار عمومي است که خيلي‌ها هم از آن هراس دارند. وي افزود: در مسير فعاليت ديده‌بان، متوجه شديم که فساد خيلي بيشتر از آن چيزي است که فکر مي‌کرديم، اخيرا پرونده‌اي به دستم رسيد که در يکي از روستا‌هاي لامرد، همه منازل مردم را زد و بند کرده‌اند. ليست همه افراد متخلف در اين پرونده موجود است و به سراغ‌شان مي‌رويم. هرچند آقاي رئيسي هم در برخورد با اين تخلفات، مصمم است. نماينده سابق مجلس بيان کرد: بايد کاري کنيم که مردم به صحنه مبارزه با فساد بيايند و حرکت اجتماعي در مبارزه با فساد ايجاد شود، هدف ما اين بود که ترس و ياس مردم نسبت به مبارزه با فساد را کم کنيم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز داشت: ما با مجرمين يقه‌سفيد روبه‌رو هستيم، مجرمين يقه‌سفيد، کساني هستند که در محيط خودشان صاحب نفوذ و احترام هستند و کسي باور نمي‌کند که آن‌ها اهل فساد هستند. يقه‌آبي‌ها مجرمان معمولي هستند که خيلي نمي‌توانند فساد خود را وسعت دهند و زود هم دستگير مي‌شوند. يکي از نمونه‌هاي مجرمان يقه‌سفيد مديران عامل برخي بانک‌هايي هستند که با يک امضا، هزار ميليارد تومان به يک فرد وام مي‌دهند، ولي حاضر نيستند سه ميليون تومان وام به کسي بدهند که زندگي‌اش در معرض خطر است. توکلي تصريح کرد: ما در مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب و شيعه و سني نمي‌شناسيم و هرکس که پاک باشد با او دست مي‌دهيم، هرکس ناپاک باشد عليه او اقدام مي‌کنيم و هرکس هم بي‌گناه و مظلوم باشد به دادش مي‌رسيم.