گزارشگران فساد را تشویق کنیم نه توبیخ

آیت‎الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در هجدهمین همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور، با تأکید بر اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد و در رابطه با مفسدان اقتصادی تسامح باید در حد صفر باشد؛ گفت: هیچ تسامحی اینجا جا ندارد؛ اما نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب ‏دیدگان اجتماعی نگاه باید ترمیمی و اصلاحی باشد.
به گزارش میزان، رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در مشهد گفت: سخن از اخلال در امنیت جامعه است که جای اغماض نیست. اخلال در امنیت اجتماعی، اخلال در امنیت اقتصادی، جاسوسی، وابستگی به بیگانگان جای اغماض ندارد. باید در این رابطه نسبت به ارتکاب جرم تصمیم‌گیری کاملاً متناسب باشد. قانونگذار بین جرایم امنیتی و سیاسی فرق گذاشته است. وی افزود: بین کسی که خواسته‌ای را بیان می‌کند؛ به دلیل اینکه در مخمصه‌ای قرار گرفته و دستمزدش را نداده‌اند و می‌گوید حق من در اینجا ضایع شده، با کسی که از در وابستگی به بیگانه بخواهد با سوار شدن بر این بستر، امنیت جامعه را مختل کند، تفاوت وجود دارد. آن فردی که خواسته‌ای را بیان می‌کند، نظام، حکومت و مقررات را قبول دارد؛ لذا تشخیص این قضایا مسأله مهمی است.  اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوطه گزارش کردند، گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار بگیرند. آقای خبرنگاری درباره قیر در منطقه‌ای مثل هرمزگان گزارش داد که اینجا مسأله‌ای هست و رسانه آن گزارش را پخش کرد؛ بعضی‌ها گفتند چرا خبرنگار این گزارش را تهیه و پخش کرده است. این کار باید مورد تشویق قرار بگیرد که فردی به مسائل حساس شده؛ پیگیری کرده و نارسایی اجتماعی، اقتصادی و آسیب فرهنگی را به دادستان اعلام کرده است. نباید اجازه دهیم چنین فردی مورد توبیخ قرار بگیرد. وی با تأکید بر اینکه گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار بگیرند، گفت: آن‌ها باید بدانند در این جامعه کسی که گزارشگر فساد بود مورد تشویق است؛ البته سخن از عیب جویی و رفتن در زندگی این و آن نیست که این مسأله مردود است؛ اما اگر کسی فسادی را در جامعه به قانون و اهلش اعلام کرد، حتماً باید مورد تشویق قرار بگیرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی گفت: شفافیت اقتصادی پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی در چشم همه مردم است؛ نه برای بیگانگان. این موضوع از بسیاری از نارسایی‌ها و کژی‌های اقتصادی می‌کاهد.
رئیس قوه قضائیه گفت: نظارت بر زندان‌ها برعهده دادستان است. هر روز که قاضی به محکمه می‌رسد، باید لیست زندانیان را چک کند و دادستان‌ها هر روز که وارد دادسرا می‌شوند، باید اول لیست زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و آیا می‌شود از آن‌ها بکاهند. آیت‎الله رئیسی گفت: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟ وقتی این موضوع را می‌پرسیم، قاضی می‌گوید من قرار بازداشت صادر نکرده‌ام؛ قرار وثیقه صادر کرده‌ام؛ قرار وثیقه صادر کردی، مگر نمی‌توانی تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد و برای یک یا دو ساعت هم که شده پای او به زندان کشیده نشود؟ رفتن به زندان برای او و خانواده‌اش عوارض دارد. اگر می‌شود کسی را با غیرمجازات حبس، کیفر کرد و جایگزین حبس برای او در نظر گرفت، این کار را انجام بدهید. نسبت به قرار‌های تأمین، برخی قرار‌های منع پیگرد و بازداشت باید بازنگاهی صورت بگیرد. تلاش کنید در جهت کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها گام بردارید.