در صورت عدم اظهار دارایی، امضای مسئولان فاقد اعتبار است


به گزارش میزان، داود کریمی ‌مرید اظهار داشت: مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان تا پایان آبان‌ماه است.
کریمی ‌میزان استقبال مسئولان از این سامانه را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با دستور ریاست قوه قضائیه، از بیست و هشتم مهرماه دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطلاعات امکان‌پذیر گردیده است و تاکنون بسیاری از مسئولان توانسته‌اند اطلاعات دارایی و اموال خود را اظهار نمایند.
وی در رابطه با ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی نیز افزود: ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت‌نام توسط مسئولان بوده است، در عین حال مسئولان مذکور می‌توانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموال‌شان را در سامانه ثبت کنند.
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان مرید درباره میزان امنیت این سامانه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برترین دستگاه کشوری است که خدمات الکترونیک را در ۷۰ سامانه گوناگون قضایی همراه با احراز هویت قطعی به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می‌دهد و تاکنون هیچ‌گونه ضعف امنیتی در ارائه این خدمات رخ نداده است، بنابراین تمام تمهیدات امنیتی برای سامانه ثبت دارایی توسط این مرکز اندیشیده شده
است.
کریمی ‌اظهار داشت: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود، لذا از مسئولان انتظار می‌رود تا پایان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت اطلاعات دارایی و اموال خود در سامانه ثبت دارایی اقدام نمایند.