بررسی ابعاد ترویج چندهمسری

 
 
 
 
بايد اذعان داشت که چندهمسري پروژه‌اي شکست خورده ‌است چرا که جامعه ايران اين مساله را نپذيرفته، نمي‌پسندد و تاييد نمي‌‌کند. هرچند اين مساله زن و مرد هم ندارد و جامعه ‌ايران و فرهنگ ايراني زير بار چنين مسائلي نمي‌رود. برخي با طرح چنين مسائلي به دنبال اميال خود هستند. اگر موضوع نظر اسلام باشد قرآن رسما فرموده ‌و در اين مورد موضع بسيار سخت گرفته و اين مساله صرفا براي شرايط خاص است. مثل بيماري که منوط به آن مي‌توان همسر ديگر اختيار کرد. با توجه به شرايط ذکر شده جواز اين مساله در اسلام صادر شده، اما ترويج آن به هيچ وجه اجازه داده نشده و در جامعه کنوني نيز اصلا ترويج چندهمسري جايز نيست. صداوسيما نيز مرتکب اشتباه بزرگي شد که برنامه‌اي را به اين مساله اختصاص داد و پخش کرد. چارچوب انقلاب اسلامي نگرش والايي نسبت به زن دارد و احياي اسلام، تکريم زن، تعظيم خانواده و هدف ايجاد خانواده‌اي امن و سالم است. ترويج چندهمسري که خانواده امن و سالم به‌وجود نمي‌آورد. از لحاظ آماري نيز تفکر حامي چنين پديده‌اي، تحليل آماري ساختگي ارائه و دختران را از سنين پايين در حال ازدواج معرفي کرد، در حالي که واقعيت اين نيست. در علم واقع نيز تعداد دختران مجرد از پسران مجرد کمتر است و همينطور کلا تعداد دختران از سال 1335 تاکنون کمي کمتر از پسران بوده است. هم‌اکنون نيز تعداد دختران از پسران کمتر است و در چنين شرايطي از لحاظ جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و اسلامي ازدواج مجدد و چندهمسري جايي ندارد. مرحوم علامه طباطبايي پيش از انقلاب مي‌فرمودند: ‌اي‌کاش حاکم اسلامي مي‌توانست جلوي اين کار را بگيرد که به اسم اسلام به زن‌ها ستم نشود. فرمايشات مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه روشن است. از سوي ديگر ترويج اين موضوع با نگرش انقلاب اسلامي به زن و خانواده مغاير است چون در نگرش اسلام و انقلاب اسلامي آنچه که مساله رفع ستم و عدالت اصل است. در نتيجه امکانات ملي نيز نبايد در اختيار اهدافي قرار بگيرد که با اسناد بالادستي مغايرت دارد.