ناطق نوری بازهم به جلسات جامعه روحانیت نرفت

بازگشت علی اکبر ناطق نوری به نشست شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، آن‌هم پس از دوری‌گزینی 10 ساله، در اوایل مهر ماه محل تحلیل و توجه رسانه‌ای زیادی قرار گرفت. اکنون با گذشت بیش‌ از یک ماه، این پرسش نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه مطرح شده که آیا ناطق نوری مجددا در نشست‌های جامعه روحانیت حاضر شده یا فقط صرف حضور به عنوان میهمان، آن‌هم تنها در یک نشست بوده است. درهمین رابطه حجت الاسلام سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در ارتباط با بازگشت علی اکبر ناطق نوری به جامعه روحانیت مبارز می‌گوید: «هیچ‌گونه چرخشی در مواضع و رفتار ناطق نوری اتفاق نیافتاده و تجدیدنظری در مواضع گذاشته او را شاهد نبوده‌ایم.»وی افزود: «متعاقب جلسه قبلی دیگر شاهد حضور او در نشست‌های جامعه روحانیت نبوده‌ایم و حضور قبلی ناطق نوری نیز پس از دعوت آیت الله موحدی کرمانی بود که به نظر می‌رسد در صورت دعوت مجدد وی به عنوان میهمان حضور پیدا می‌کند.» در ارتباط با همین موضوع، محمد تقی رهبر، یکی دیگر از اعضای جامعه روحانیت مبارز نیز گفت: «بازگشتی در کار نیست، چون رفتنی در کار نبوده است. اساسا ما همه یکی هستیم و اگر شخصی برای مدتی نتواند حضور پیدا کند، بدین معنا نیست که جدا شده یا اختلافات عمیقی وجود دارد.» به گزارش انتخاب، وی افزود: «او عضو جامعه روحانیت مبارز است و اعضا نیز رغبت داشتند او بیشتر حضور پیدا کند. این روند به معنای جدایی نیست. در بسیاری مواقع برخی از اعضا برای چند هفته به دلیل برخی موانع فرصت حضور را پیدا نکرده‌اند.»