آقاي ذوالنور! مردم شما را به زير مي كشند

حتما در جريانيد که رئيس‌جمهور منتخب مردم است و رئيس شوراي عالي امنيت ملي؟ شما منتخب مردم ايران را تهديد مي‌کنيد و اين خود ضديت با امنيت ملي است. يادتان باشدکه شما منتخب صدوشصت و هشت هزار نفريد و رئيس‌جمهور منتخب بيست و سه ميليون نفر. حواستان باشد ‌اين شخص حسن روحاني است که شب و روز تمامي فکرش اين بوده که عظمت و عزت مردم ‌ايران حفظ شود. حال بدانيد که صحبت‌ها و تهديد رئيس‌جمهور توسط شما، سنخيتي با امنيت ملي ندارد. شما کساني را به زير بکشيد که دکل‌ها را مثل خودکار دزديدند و با خود بردند، کساني را به زير بکشيد که با پول مردم رقصيدند و به ريش مردم خنديدند، کساني را به زير بکشيد که به بابک زنجاني‌ها، خاوري‌ها و امثال آنها ميدان دادند و در مقابل نظام و رهبر معظم انقلاب ايستادند. اين را بدانيد حسن روحاني رئيس‌جمهوري است که همواره در تعامل با مقام‌ معظم رهبري بوده و قبل از آغاز دوره رياست جمهوري نيز تمامي احکامش از جانب شخص رهبري صادر شده‌است. اينکه يک روحاني مبارز که قبل و بعد از انقلاب قلبش براي وطن مي‌تپد با ابوالحسن بني‌صدر مقايسه شود نشان دهنده آن است که براي لباس روحانيتي که خود نيز آن را برتن داريد ارزشي قائل نيستيد و نه مفهوم امنيت ملي را درست درک کرده‌ايد. امنيت ملي ما حفظ شأن و اعتبار رئيس‌جمهور کشورمان است که ملتي مقتدرانه به او راي داده‌اند. حال اينکه شما مي‌گوييد روحاني قصد داشته است مردم را به جان هم بيندازد! رئيس‌جمهوري که با تدبير خود حوادث دي ماه 96 را با کمترين هزينه‌اي مديريت و کنترل نمود. بدانيد اين تهديد‌ها و تهمت‌ها بر عليه امنيت ملي است. اينجا ايران اسلامي عزيز است و قانون اساسي دارد. اينجا کشوري نيست که شما بتوانيد با هوچي‌گري کسي را به زير بکشيد و يادتان باشد راه تغيير از صندوق راي مي‌گذرد نه به زير کشيدن رئيس‌جمهور منتخب مردم. اين نوع سخنان با شأن و اخلاق اسلامي تطابق ندارد و مراجع عاليقدر نيز همواره توهين به بزرگان و شخصيت‌هاي نظام را تقبيح نموده‌اند. خط قرمز حسن روحاني منافع و مصالح ملي است نه برادر و نزديکان خود، حتي اگر کسي از نزديکان ايشان خطايي کرده‌ باشد، تماس سفارشي نمي‌گيرند و بست‌نشيني نمي‌کنند، گويا فراموش کرده‌ايد «کابينه» خط قرمز دولت قبل بود؟ و چه زود فراموش مي‌کنيم‌ آناني که تيترهايي همچون «کلاه فريدوني» و «تعطيل» مي‌زنند به جايگاه روحانيت اهانت مي‌کنند‌ و اين همان روش ابوالحسن بني‌صدر است. برويد و آنها را پايين بکشيد، اين انقلاب مديون روحانيون‌ است.