بازگشت ابر بدهکار بانکی فراری به کشور با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج)

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار برخی اخبار در مورد بازگشت «رسول دانیال زاده» از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون به کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ضمن تأیید این خبر گفت: رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به کشور بازگشت.
بنابر این گزارش، رسول دانیال‌زاده بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک
اکبر طبری و حسین فریدون است.