کارشناس ارشد ارتش صهیونیستی: حزب‌الله می‌توانداسرائیل را به عصر حجر برگرداند

به گزارش مهر، «یواو زیتون» حزب‌الله لبنان را ارتشی بزرگ و توان نظامی آن را نیز تهدیدی بزرگ برای اسرائیل دانست و به روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گفت: توان نظامی حزب‌الله به‌گونه‌ای است که می‌تواند، اسرائیل را به عصر حجر بازگرداند.
روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» هم طی تحلیلی نوشت: نیرو‌های حزب‌الله با کوله باری از تجربه از سوریه بازگشته‌اند و سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارند و توان موشکی و دقیق را هم باید به آن اضافه کرد. حزب‌الله تهدیدی بزرگ برای اسرائیل
است.